16. jun 2016

Undersøgelser af forekomst og ynglestatus af Ulv i Danmark

I sommeren og efteråret 2016 vil der blive foretaget systematiske sporinger efter ulv i tre jyske undersøgelsesområder, hvor chancen for at finde eventuelle ynglepar vurderes størst. Resultaterne holdes op imod data indsamlet på samme måde i tyske ulveterritorier, hvor antal og tæthed af ulve kendes i forvejen.

Baggrund og formål 

Siden 2012 har der været konstateret fast tilstedeværelse af ulve i Jylland. Siden 2013 har der også været ubekræftede forlydender om ulvepar og yngleforekomster. Ind til nu har der imidlertid manglet standardiserede metoder til at registrere forekomster og tætheder af ulve. Derfor hersker der stor usikkerhed og uenighed om, hvor mange ulve der har fast tilhold i Danmark, samt ikke mindst om der er dannet par eller kobler.

For at undersøge hvor stor tæthed der lokalt måtte være af ulve i Danmark (og om der evt. skulle forekomme familiegrupper) i øjeblikket, og for at udvikle standardiserede metoder til at registrere dette i fremtiden, vil der i sommeren og efteråret 2016 blive foretaget systematiske sporinger efter ulv i tre jyske undersøgelsesområder, hvor chancen for at finde eventuelle ynglepar vurderes størst. Resultaterne holdes op imod data indsamlet på samme måde i tyske ulveterritorier, hvor antal og tæthed af ulve kendes i forvejen.

Aktiviteter

Eftersøgningerne vil dels basere sig på systematisk sporring, registrering og indsamling af ulveekskrementer langs fastlagte ruter, dels ved opsætning af vildtkameraer på steder som ulve erfaringsmæssigt passerer. Til eftersøgningen efter ekskrementer (stationære hanulve markerer deres territorie ved at lægge ekskrementer på synlige steder såsom skovveje) bruges en specialtrænet hund, som kun markerer på ulveekskrementer. Hvis der findes ekskrementer med så høj grad af friskhed, at de vurderes endnu at kunne indeholde DNA egnet til individ-bestemmelse, udtages DNA-prøver, der vil blive analyseret i Tyskland.

Vildtkameraerne opsættes under gældende lovgivning med tydelige kontaktoplysninger og efter tilladelse fra grundejere. Kameraernes fokusområde vil være under 1 m højde, således at ansigter på evt. forbipasserende mennesker ofte ikke kommer med. Fotos af personer og køretøjer slettes umiddelbart efter gennemsyn.

Analyser og rapportering

Resultaterne af en foreløbig analyse af data fra de tre danske undersøgelsesområder, sammenholdt med de tyske referenceområder, forventes klar inden udgangen af 2016.

En publikation, der omhandler videnskabeligt validerede metoder til bestandsopgørelse af ulv med tekniske anvisninger, forventes klar i 2017.

Deltagere og kontaktpersoner

Projektet udføres af forskere og biologistuderende fra Institut for Bioscience, Aarhus Universitet, og Naturhistorisk Museum Aarhus i samarbejde med forskere og biologistuderende fra Universitetet i Freiburg og LUPUS Instituttet i Tyskland. Desuden deltager frivillige fra bl.a. ”Projekt Dansk Ulv”.

Kontaktpersoner: Kent Olsen (Naturhistorisk Museum i Aarhus) kent@molslab.dk, mobil: 40 27 20 30 og Peter Sunde (Aarhus Universitet) psu@bios.au.dk, mobil: 20 63 07 04.

  • Kent Olsen