13. nov 2020

Antallet af ulve i Danmark er forsat cirka 10

Mellem ni og elleve ulve befandt sig i Danmark i 3. kvartal i år. Det viser optagelser på vildtkameraer og DNA-spor fra ekskrementer og spytprøver fra nedlagte dyr, som indgår i den nationale overvågning af ulv.

Moderulven til de hvalpe, der blev født ved Ulfborg i 2019, har tilsyneladende fundet en ny mage. Der er fundet DNA-spor efter en ny hanulv i Ulfborgreviret, og det indikerer, at der er skiftet ud i parret, viser statusrapporteringen for ulveovervågningen i Danmark.

I et nyt notat fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi og Naturhistorisk Museum vurderer forskerne bag overvågningsprogrammet for ulv, at der i perioden 1. juli-30. september 2020 har befundet sig mellem ni og elleve ulve i Danmark: Fem-seks voksne samt fire-fem årsunger fra 2019.

Foruden det formentlig nydannede ulvepar i Ulfborg-reviret, drejer det sig om fem formentlig revirhævdende enlige ulve, som opholder sig i henholdsvis Råbjerg-reviret i Nordjylland, i Klosterhede-reviret i Vestjylland, i Skjern-reviret i Vestjylland, i Oksbøl-reviret i Sydvestjylland, og i Hovborg-reviret i det sydlige Midtjylland. Dertil kan op til tre af sidste års hvalpe fortsat befinde sig i Ulfborg-reviret i Vestjylland eller andre steder i landet.

Fra 1. juli til 30. september 2020 er i alt 120 fund af ulv eller formodet ulv blevet tilføjet i den nationale database. Fundene er resultatet af den aktive monitering med brug af vildtkameraer, registrering af sporforløb, eftersøgning efter DNA-spor i form af hår, ekskrementer, urin, blodspor og spytprøver fra nyligt nedlagt bytte i kombination med den passive monitering med registrering af oplysninger fra offentligheden og netværket af frivillige privatpersoner. Omkring halvdelen af fundene af ulv eller formodet ulv stammer fra Ulfborg-reviret i den Vestjyske ulvezone.

Ulve følges via DNA
En række frivillige samler for www.ulveatlas.dk prøver, som de finder i naturen og sender til Naturhistorisk Museum. På Aarhus Universitet leder forskere efter DNA-spor i prøverne. DNA-spor findes typisk i væv, hår, ekskrementer, urin eller blodspor fra ulv.

Da det er de samme genetiske markører, som anvendes til analyse foretaget på Senckenberg Research Instituttet i Tyskland og Institut for Bioscience på Aarhus Universitet, kan en identificeret ulv spores i det Centraleuropæiske ulveregister, og på den måde kan forskerne for eksempel bestemme ulvens fødested, vandringer og slægtskab med andre ulve.

I Danmark er der til dato registreret 27 forskellige ulveindivider med kendt genotype: 14 er indvandret fra Tyskland og 13 er danskfødte. Her er det helt konkret deres genetiske profiler, der har gjort det muligt, at kortlægge deres familiære tilhørsforhold i den central-europæiske lavlandsbestand, og for de 14 voksne ulveindividers vedkommende, at følge dem på deres vandring fra Tyskland til Danmark og tilsvarende følge syv af de danskfødte ulvehvalpes vandring fra deres fødested til Tyskland. Såfremt en ulv forlader Danmark, kan registrerede fund syd for grænsen fortsat følges i det Centraleuropæiske ulveregister.

Læs mere om ulvenes udbredelse i notatet: ”Statusrapport fra den nationale overvågning af ulv (Canis lupus) i Danmark 3. kvartal 2020”

For yderligere oplysninger, kontakt venligst:
Videnskabelig chef ved Naturhistorisk Museum Aarhus Kent Olsen, kent@nathist.dk /+45 40 27 20 30
Professor ved Institut for Bioscience, Aarhus Universitet Peter Sunde, psu@bios.au.dk / +45 20 63 07 04.

  • Kent Olsen