30. jan 2019

Beskrivelse af den Centraleuropæiske ulvebestand

Gennem den seneste tid har der i medierne været fremsat tvivl om hvorvidt de danske ulve er genetisk rene ulve og ikke hybrider mellem ulv og hund. For at skabe klarhed om dette spørgsmål har Miljøstyrelsen bedt det Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE) om et notat, som redegør for DNA-analysers betydning i forbindelse med beskrivelsen af den Centraleuropæiske ulvebestand, herunder analysernes betydning i forbindelse med identifikation af ulve og ulvehybrider.

I notatet besvares følgende spørgsmål:

Hvad betyder det, at den Centraleuropæiske ulvebestand er oplyst at være en velbeskrevet og en ren ulvebestand uden indblanding fra hund?

Er der DNA fra hund i de ulve, som er omfattet af EU’s habitatdirektiv?

Hvad viser hhv. en fuld genomsekventering og de DNA-analyser til arts- og individniveau der er foretaget af de danske ulve på det tyske Senckenberg institut?

I hvor stort omfang forekommer der ulvehybrider i den Centraleuropæiske ulvebestand?

Læs notatet her: ”DNA-analyser og beskrivelse af den Centraleuropæiske ulvebestand, herunder identifikation af ulve og ulvehybrider”.

For yderligere oplysninger, kontakt venligst videnskabelig chef ved Naturhistorisk Museum Kent Olsen kent@nathist.dk /+45 40 27 20 30 eller seniorforsker ved Institut for Bioscience, Aarhus Universitet Peter Sunde psu@bios.au.dk/ +45 20 63 07 04.

  • Kent Olsen