28. jan 2022

Ulvelignende hund på Sjælland

Billede fra et vildtkamera dokumenterer en fritgående ulvelignende hund syd for Køge på Sjælland.

Der er ikke konstateret ulv på Sjælland og sandsynligheden for at en ulv ved egen hjælp skulle indvandre til Sjælland er meget lille. Ikke desto mindre modtager den nationale ulveovervågning fra tid til anden indberetninger om ulve iagttaget øst for Storebælt.

Der er overvejende tale om iagttagelser, hvor der ikke foreligger dokumentation i form af billeder, hvilket gør det svært at afgøre hvilke dyr, der er blevet iagttaget i de enkelte tilfælde. Heldigvis sker det også, at der foreligger billeder af en kvalitet, så der er noget konkret at tale ud fra. I de tilfælde gøres gerne en ekstra indsats ud af at analysere billederne for derigennem at gøre opmærksom på de forskelle, der er mellem ulve og ulvelignende hunde.

Et vildtkamera syd for Køge på Sjælland

Senest har den nationale overvågning modtaget et billede fra et vildtkamera placeret syd for Køge som indsender mistænkte kunne være en ulv. Billedet, der er taget den 14. januar, viser et dyr, som ved første øjekast ligner en ulv på en prik.

Ved nærmere eftersyn, afslører en række karakteristika dog, at dyret alligevel er en (meget) ulvelignende hund:

  • Ørene er forholdsvis store, spidse og trekantede, hvilket ikke er typisk hos ulv, der normalt har kortere og mere afrundede trekantede ører.
  • Pelsen er efter årstiden forholdsvis kort, hvilket ikke harmonerer med en ulv i vinterpels.
  • Kropslinjen mellem benene på kroppens underside er meget buet, da der fortil et meget dybt brystparti og bagtil en højt placeret indsnævring, hvilket er almindeligt hos hunde, men ikke typisk for ulve, der har en mere vandrette kropslinje.
  • Dyret fremstår relativt kortbenet som en hund, hvor voksne ulve gerne er relativt langbenede og dermed opleves som påfaldende høje.
  • Fordelingen af mørke og lyse tegninger i ansigtet er atypiske for europæiske ulve, således går den hvide maske langt bagud under ørene og op i panden omkring øjnene, hvilket ikke stemmer med ulv.
  • Dyret fremstår med ret stejl pande, hvor ulve har en meget flad pande.

Nogle gange kan det være svært at afgøre om billeder viser en hund eller en ulv, men i det konkrete tilfælde udviser dyret karakteristika, der i kombination ikke er foreneligt med ulv, men kun passer på hund.

Den ulvelignende hund fra Køge, er et strålende eksempel på dette.

Fig. 1. Kollage, hvor den ulvelignende hund sammenlignes med billeder taget med samme kamera på samme placering af rådyr. Foto: Søren Schwarzberg. 

Fig. 2. Kollage, hvor den ulvelignende hund sammenlignes med et billede af ulv. Foto: Søren Schwarzberg (hund) og den nationale ulveovervågning (ulv).

Husk at melde hvis du ser en ulv!

Alle som mener at have set en ulv opfordres til at indsende eksempelvis billeder eller observationer af ulve og formodede ulve til den nationale ulveovervågning (ulv@nathist.dk). Offentliggjorte ulvefund præsenteres med en sløring på 10x10 km, men man kan også vælge, at det indsendte fund ikke skal være tilgængeligt for offentligheden. Samtidig kan man som indsender vælge, at ens navn holdes fortroligt og kun kendes af den nationale ulveovervågning.

For yderligere oplysninger, kontakt venligst:

Videnskabelig chef ved Naturhistorisk Museum Aarhus Kent Olsen, kent@nathist.dk /+45 40 27 20 30

Professor ved Institut for Ecoscience, Aarhus Universitet Peter Sunde, psu@ecos.au.dk / +45 20 63 07 04.

  • Kent Olsen