25. sep 2019

Status over de danske ulve for 2. kvartal 2019

Nu foreligger statusrapporten over den danske ulvebestand for 2. kvartal 2019 med dokumentation for den danske ulvebestand.

Der var perioden april-juni 2019 fem voksne ulve og mindst seks ulveunger i landet. Det fremgår af den seneste statusrapport i forbindelse med overvågningsprogrammet for ulve i Danmark. De voksne ulve fordeler sig med parret med unger i Ulfborg, den nordjyske hanulv og to ny hanulve i Midtjylland.

Ifølge statusrapporten blev der derudover påkørt en en sjette ulv i Sønderjylland i 1. kvartal, som der ikke er fundet spor efter siden. Den kan derfor være død af sine kvæstelser eller være udvandret til Tyskland.

Ulveparret – der består af en danskfødt hunulv fra hvalpekuldet i 2017 og en tyskfødt hanulv  blev etableret i november 2018 i det vestjyske Ulfborg-revir. I maj fik de mindst seks hvalpe, viser overvågningen ifølge statusrapporten.

Ud fra billeder af hunulven fra vildtkameraer kan tidspunktet for hvalpenes fødsel fastlås til mellem 3. maj og 8. maj 2019. Tidspunktet harmonerer med at ulve i den centraleuropæiske lavlandsbestand, som de danske ulve tilhører, normalt føder hvalpe omkring en uge på hver side af 1. maj. 

Billeder fra vildtkameraer af hunulven GW930f i Ulfborg-reviret i Vestjylland, hvor den endnu er drægtig 3. maj 2019 (øverst) og skifter til at være diegivende i dagene frem til 8. maj 2019 (nederst) (Foto: Thomas Boesdal, Søren Krabbe, Mads Skamris, Naturhistorisk Museum Aarhus & Aarhus Universitet)

Billeder af den voksne, diegivende hunulv, der vandrer til og fra området med ulvegraven i Ulfborg, kunne ikke afsløre hvalpekuldets størrelse. Men den 23. juni 2019 kunne mindst seks ulvehvalpe ses på samme tid på en video optaget med vildtkamera.

To hanner i Midtjylland
Der har siden april opholdt sig en hanulv i Midtjylland, og den 23. maj blev der fundet sikre spor efter endnu en han i området. Da ulve er territoriale, vil det være usandsynligt, at der i det samme område vil optræde to ubeslægtede ulve af samme køn gennem længere tid. Derfor formoder forskerne bag statusrapporten, at den ene af de to ulve er vandret videre eller snart vil gøre det.

Den nordjyske ulv (GW781m) findes der fortsat spor efter, og ligesom med de øvrige ulve har forskerne bag statusrapporten ud fra sikre DNA-fund kunnet kortlægge ulvenes opholdssteder. I statusrapporten kan man blandt andet se, i hvilke områder, den nordjyske hanulv har befundet sig i foråret.

Den nordjyske hanulvs formodede fundsteder i perioden 1. april-30. juni 2019. Fundene har en rumlig og tidsmæssig kronologi, som giver anledning til at konkludere, at de med stor sandsynlighed stammer fra samme individ. Registreringerne omhandler fem sikre fund af ulv (C1) foruden seks sandsynlige (C3a) og ti mulige (C3b) fund med utilstrækkelig dokumentation til at de kan regnes som bekræftet. (Ill: Statusrapport fra den nationale overvågning af ulv (Canis lupus) i Danmark - 2. kvartal 2019) 

Nedlæggelse af husdyr
I statusrapporten for 2. kvartal 2019 fremgår det, at Miljøstyrelsen har fået undersøgt 26 prøver fra angreb på husdyr. I 16 prøver fra i alt 5 angreb viste prøverne sig med sikkerhed at stamme fra ulv, mens tre af angrebene med sikkerhed kunne siges at være begået af en hund. I de sidste syv prøver var kvaliteten af DNA’et så dårlig, at det ikke var muligt at artsbestemme hvilket dyr, der havde nedlagt husdyrene.

Læs hele notatet her: ”Statusrapport fra den nationale overvågning af ulv (Canis lupus) i Danmark - 2. kvartal 2019”.

I henhold til den kontrakt, som Miljøstyrelsen har indgået med det videnskabelige konsortium mellem Naturhistorisk Museum i Aarhus og DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet om overvågning af ulv i Danmark, skal konsortiet udarbejde en kvartalsvis aktivitets- og resultatrapport.

For yderligere oplysninger, kontakt venligst videnskabelig chef ved Naturhistorisk Museum Kent Olsen, kent@nathist.dk /+45 40 27 20 30 eller seniorforsker ved Institut for Bioscience, Aarhus Universitet Peter Sunde, psu@bios.au.dk / +45 20 63 07 04.

  • Kent Olsen