25. okt 2021

Hanulven i Lille Vildmose er nu identificeret

DNA-analyser af afføringsprøver indsamlet i Tofte Skov i Nordjylland viser, at der er tale om en ny hanulv i Danmark.

Hanulv i Lille Vildmose ny i Danmark

DNA fra en ny hanulv, der har fået kodenavnet GW2368m, er blevet fundet i tre afføringsprøver indsamlet af den nationale overvågning den 5. august i Tofte Skov i Nordjylland. Hanulvens DNA-profil kendes endnu ikke fra andre prøver fra Danmark eller udlandet, men den genetiske profil indikerer, at GW2368m stammer fra Grabow-koblet, der har etableret sig mellem Hamborg og Berlin i Mecklenburg-Vorpommern. Hanulvens forældre ynglede første gang i 2019, hvilket betyder, at GW2368m tidligst er født i 2019 og senest i 2020. Da der på billeder og videooptagelser fra Lille Vildmose-reviret ses et dyr, der udviser et helt igennem typiske udseende for en etårig ulv, er GW2368m formentlig født i 2020.

Ud fra henvendelser fra offentligheden og billeder fra vildtkameraer, er GW2368m formentlig indvandret til Danmark senest i april 2021, da overvågningen modtog de første henvendelser fra offentligheden omhandlende sikre (C1) fund af ulv i Himmerland den 20. april. Her sås en ulv to gange samme dag, først øst for Rold Skov, dernæst mellem Rold Skov og Lille Vildmose. Siden fulgte et muligt (C3b) fund den 19. maj uden for vildthegnet i Tofte Skov og Tofte Mose. Det første sikre (C1) fund inden for hegnet forelå den 30. maj, hvor en ulv blev filmet i Tofte Skov. Det betegnes som plausibelt, at alle de nævnte fund stammer fra GW2368m. Efter alt at dømme er ulven nu stationær inden for det 4000 ha indhegnede område i den sydlige del af Lille Vildmose, hvor den iagttages regelmæssigt.

Aktuelt bestandsestimat: Elleve voksne ulve, samt et ungekuld

Med fundet af GW2368m, vurderes det øjeblikkelige antal ulve i Danmark til omkring elleve voksne samt et ungekuld på mindst fire. Foruden GW2368m, drejer det sig om fire tilsyneladende stationære, enlige ulve: GW781m i Råbjerg-reviret i Nordjylland (indvandret i november 2017), GW1430m i Klosterhede-reviret i Vestjylland (indvandret ved årsskiftet 2019/2020), GW1434f i Skjern-reviret i Vestjylland (danskfødt, 2019), GW1468m i Oksbøl-reviret i Sydvestjylland (danskfødt, 2019). Derudover ser det ud til, at hanulven GW1629m, der havde været stationær i Hovborg-reviret i det sydlige Midtjylland siden maj 2020, er vandret videre. Dens nuværende opholdssted er usikkert, men regnes for at være i Danmark. Dertil er hanulven GW2020 registreret i Vestjylland (konstateret i august 2021) og Nordjylland (konstateret i september 2021). Til disse enlige ulve, skal lægges to ulvepar i henholdsvis Ulfborg-reviret (GW930f og GW1840m) i Vestjylland (etableret i maj 2020) og Hovborg-reviret (GW1700f og GW1469m) i det sydlige Midtjylland (etableret i december 2020). Hos ulveparret i Ulfborg-reviret er der i år ikke konstateret hvalpe, mens Hovborg-parret har et kuld på mindst fire hvalpe. Da strejfulve færdes over store afstande, kan det præcise antal i skrivende stund være enten højere eller lavere end dette estimat.

Husk at melde hvis du ser en ulv!

For at kunne finde DNA fra de danske ulve, er vi nødt til at vide, hvor der skal ledes. Særligt enlige ulve under vandring kan tilbagelægge store afstande på kort tid og er derfor svære at følge. Derfor opfordres alle som mener at have set en ulv at indsende eksempelvis billeder eller observationer af ulve og formodede ulve til den nationale ulveovervågning (ulv@nathist.dk). Offentliggjorte ulvefund præsenteres med en sløring på 10x10 km, men man kan også vælge, at det indsendte fund ikke skal være tilgængeligt for offentligheden. Samtidig kan man som indsender vælge, at ens navn holdes fortroligt og kun kendes af den nationale ulveovervågning.

For yderligere oplysninger, kontakt venligst:

Videnskabelig chef ved Naturhistorisk Museum Aarhus Kent Olsen, kent@nathist.dk / +45 40 27 20 30.

Professor ved Institut for Bioscience, Aarhus Universitet Peter Sunde, psu@ecos.au.dk / +45 20 63 07 04.

 

  • Kent Olsen