20. jun 2024

Mindst fem ulvepar har fået hvalpe i år

Observationer og vildtkameraoptagelser viser, at mindst fem ud af otte kendte ulvepar har født hvalpe i 2024. Det konstaterer forskere fra Naturhistorisk Museum Aarhus og Aarhus Universitet, som overvåger ulvene i Danmark for Miljøstyrelsen.

Den nationale ulveovervågning har igennem foråret fulgt de otte danske ulvepar i henholdsvis i Klosterhede-reviret i Vestjylland, i Ulfborg-reviret i Vestjylland, i Skjern-reviret i Vestjylland, i Oksbøl-reviret i Sydvestjylland, i Hovborg-reviret i det sydlige Midtjylland, i Lille Vildmose-reviret i Nordjylland, i Lønborg-reviret i Vestjylland og i Nørlund-reviret i det centrale Midtjylland. Observationer og optagelser fra overvågningskameraer bekræfter, at der er født hvalpe i de fem førstnævnte revirer, mens der ikke er noget som tyder på hvalpe i Lille Vildmose-reviret. Derimod er det endnu for tidligt at konkludere om der er født hvalpe i de to sidstnævnte revirer.

Fra Klosterhede-reviret, Ulfborg-reviret, Skjern-reviret, Oksbøl-reviret og Hovborg-reviret foreligger der billeder og optagelser af hunulve, som i begyndelsen af maj ændrer kropform fra at være fyldige til at blive slanke og samtidig diegivende. Det betragtes som dokumentation for at der er født hvalpe selvom der aktuelt kun er iagttaget hvalpe i Skjernreviret.

Det er første gang at de aktuelle ulvepar i Klosterhede-reviret og Ulfborg-reviret har fået hvalpe, mens det er anden gange ulveparret i Oksbølreviret har fået hvalpe. Sidste år fik Oksbølparret således også hvalpe, hvor hunulven var diegivende ind i juni, men da der efterfølgende ikke blev set hvalpe, konkluderede den nationale ulveovervågning, at kuldet var gået tabt. Det er fjerde år i rad, at det samme ulvepar i Hovborgreviret har fået hvalpe, mens det er tredje gang der fødes hvalpe i Skjernreviret, hvor det sidste år var et nyt par, der regnes også at stå bag årets kuld.

Undgå forstyrrelse

Miljøstyrelsen henstiller til, at man respekterer eventuelle adgangsforbud og ikke går ud og leder aktivt efter ulvehvalpene i de nævnte revirer.

Guidelines for hensynsfuld ulveturisme

For dem, som ønsker at observere ulve eller deres spor i naturen, har Miljøstyrelsen udgivet en række guidelines for oplevelser med ulve i naturen, hvilke baserer sig på faglig rådgivning fra ulveforskere fra Aarhus Universitet og Naturhistorisk Museum Aarhus.

Husk at melde hvis du ser en ulv!

For effektivt at kunne finde DNA fra det formodede ulvepar, er det en hjælp at høre om så mange iagttagelser som muligt, så vi ved, hvor der skal ledes. Derfor opfordres alle, som mener at have set en ulv, at indsende eksempelvis billeder eller observationer af ulve og formodede ulve til den nationale ulveovervågning (ulv@nathist.dk). Ulvefund er ikke tilgængeligt for offentligheden og præsenteres i afrapportering med en sløring på 10 x 10 km. Samtidig kan man som indsender vælge, at ens navn holdes fortroligt og kun kendes af den nationale ulveovervågning.

For yderligere oplysninger, kontakt venligst:

Videnskabelig chef og seniorforsker ved Naturhistorisk Museum Aarhus, Kent Olsen, kent@nathist.dk, +45 40 27 20 30.

Professor ved Institut for Ecoscience, Aarhus Universitet, Peter Sunde, psu@ecos.au.dk, +45 20 63 07 04.

Billeder og video 

Billeder og video må bruges frit mod behørig kildeanvisning efter god presseskik til omtale af denne historie. Billederne må ikke bruges til omtale af 3. parts (formodede) observationer af ulv eller som illustration af artikler, der ikke omtaler Naturhistorisk Museum Aarhus eller Aarhus Universitets undersøgelser af ulv i Danmark, uden foregående aftale.

Video 1: Den sammenklippede videoen viser en række optagelser fra nogle af de kameraer, der er opsat til at overvåge ulvene i Oksbøl-reviret i Sydvestjylland. Det ses, at hunulven har født hvalpe mellem 5. maj og 8. maj 2024, hvor hun ændrer kropform og samtidig bliver diegivende. Video: Naturhistorisk Museum Aarhus & Aarhus Universitet.

Billede: Billedet viser en diegivende hunulv fotograferet med vildtkamera den 20. maj 2024 i Oksbøl-reviret i Sydvestjylland. Foto: Naturhistorisk Museum Aarhus & Aarhus Universitet.

  • Kent Olsen