19. jul 2019

Ny hanulv indvandret fra Tyskland

DNA-spor fundet på farmhjorte og fra hår fundet på hegnet ind til hjortene har nu vist, at de stammer fra en ny hanulv indvandret fra Tyskland.

I forbindelse med at to dådyr den 5. juni 2019 blev fundet dræbt i en hegning i Midtjylland, vurderede Naturstyrelsens udsendte ulvekonsulent, at der kunne være tale om et angreb fra ulv. Derfor blev der sikret DNA-spor i form af spytprøver fra bidmærker på farmhjortene. Da den formodede ulv også havde afsat hår, hvor den var gået under hegnet, blev de også analyseret for DNA-spor.

En DNA-analyse har nu bekræftet, at både spyt og hår stammer fra en ny hanulv, som ikke tidligere har været registreret i Danmark.

Hanulven er indvandret fra Tyskland

Takket være det centraleuropæiske ulvesamarbejde (CEwolf) som Aarhus Universitet og Naturhistorisk Museum Aarhus er en del af, har det været muligt at fastslå hanulvens identitet og oprindelse ved at matche dens DNA-profil med det centraleuropæiske ulveregister. Ud fra DNA-profilen kan det fastslås, at hannen, som har fået kodenavnet GW1156m, er søn af Dahlener Heide-koblet fra øst for Leipzig i delstaten Sachsen. I lige linje over land er der mere end 700 km fra ulvens fødested til det danske fundsted.

Hanulven er født enten i 2017 eller 2018. Da ulve i den centraleuropæiske lavlandsbestand normalt føder hvalpe inden for et snævert vindue på omkring en uge på hver side af 1. maj, er hanulven enten godt 1 eller 2 år gammel.

Ulvens DNA-profil blev første gang fundet i oktober og december 2018 i Sachsen. I starten af april 2019 er den konstateret i Niedersachsen. Herefter bevægede hanulven sig hurtigt ind i Slesvig-Holsten, hvor den er registreret otte gange i perioden fra 14. april til 18. maj inden den 5. juni blev påvist i Midtjylland.

Ud fra de genetiske fund kan indvandringstidspunktet til Danmark indsnævres til mellem 18. maj og 5. juni. Set i dette lys, må det betegnes som plausibelt, at den ulv, der om morgenen 22. maj 2019 blev fotograferet i Brørup på dens vandring op i Jylland, har været GW1156m.

Aktuelt bestandsestimat: Fem voksne ulve, samt et ungekuld

Med fundet af GW1156m, vurderes der i øjeblikket at befinde sig mindst fem voksne ulve samt et ungekuld i Danmark. Foruden GW1156m, drejer dette sig om ulveparret i Vestjylland og deres kuld på mindst 6 hvalpe, den ’nordjyske’ hanulv (GW781m), samt endnu et individ i Midtjylland, som endnu ikke er identificeret. Da strejfulve færdes over store afstande, kan det præcise antal i skrivende stund dog både være højere og lavere end dette estimat.

Den nationale bestandsovervågning af ulv

Særligt enlige ulve under vandring kan tilbagelægge store afstande på kort tid, og de kan derfor være svære at følge. Her kan henvendelser fra offentligheden være af stor betydning. Derfor opfordres alle med interesse i at bidrage med viden om ulve til at indsende eksempelvis billeder eller observationer af ulve og formodede ulve via www.ulveatlas.dk.

Det bør understreges, at al færdsel og dataindsamling altid skal foregå efter almindeligt gældende regler for offentlig adgang og opførsel på offentlige og private arealer, eller efter forudgående tilladelse om andet fra grundejer.

www.ulveatlas.dk kan man læse mere om, hvordan man kan indsende fund og på den måde bidrage til den samlede viden om ulve i Danmark. Her kan man også følge arbejdet med at registrere ulve og se de seneste dokumenterede fund af ulv med en geografisk opløsning på 10x10 km. Atlassiden er opdateret med de nye bekræftede ulvefund i Midtjylland, og ud over at en række nye informationer fra den vestjyske etablerede ulvefamilie vil blive tilføjet i den kommende tid, vil man også kunne følge med såfremt nye ulve bliver registreret. 

Kontaktinformation

For yderligere oplysninger, kontakt venligst forsknings- og samlingschef ved Naturhistorisk Museum Aarhus, Kent Olsen, kent@nathist.dk, +45 40 27 20 30 eller seniorforsker ved Institut for Bioscience, Aarhus Universitet, Peter Sunde, psu@bios.au.dk, +45 20 63 07 04.

  • Kent Olsen