Vores rådgivning og formidling

Faglige notater om overvågning af ulv i Danmark

Olsen, K., Sunde, P., Vedel-Smith, C., Hansen, M.M. & Thomsen, P.F. 2023. Statusrapport fra den nationale overvågning af ulv (Canis lupus) i Danmark – 1. kvartal 2023Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi & Naturhistorisk Museum Aarhus. 25 p. 22 December 2023.

Olsen, K., Sunde, P., Vedel-Smith, C., Hansen, M.M. & Thomsen, P.F. 2023. Statusrapport fra den nationale overvågning af ulv (Canis lupus) i Danmark – 4. kvartal 2022Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi & Naturhistorisk Museum Aarhus. 29 p. 14 August 2023.

Olsen, K., Sunde, P., Vedel-Smith, C., Hansen, M.M. & Thomsen, P.F. 2023. Statusrapport fra den nationale overvågning af ulv (Canis lupus) i Danmark – 3. kvartal 2022. Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi & Naturhistorisk Museum Aarhus. 24 p. 17 February 2023.

Olsen, K., Sunde, P., Vedel-Smith, C., Hansen, M.M. & Thomsen, P.F. 2022. Statusrapport fra den nationale overvågning af ulv (Canis lupus) i Danmark – 2. kvartal 2022. Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi & Naturhistorisk Museum Aarhus. 22 p. 30 December 2022.

Olsen, K., Sunde, P., Vedel-Smith, C., Hansen, M.M. & Thomsen, P.F. 2022. Statusrapport fra den nationale overvågning af ulv (Canis lupus) i Danmark – 1. kvartal 2022. Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi & Naturhistorisk Museum Aarhus. 20 p. 17 October 2022.

Olsen, K., Sunde, P., Vedel-Smith, C., Hansen, M.M. Bechsgaard, J.S. & Thomsen, P.F. 2022. Statusrapport fra den nationale overvågning af ulv (Canis lupus) i Danmark – 4. kvartal 2021. Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi & Naturhistorisk Museum Aarhus, 25 p. 9 June 2022.

Olsen, K., Sunde, P., Vedel-Smith, C., Hansen, M.M. & Thomsen, P.F. (2021) Statusrapport fra den nationale overvågning af ulv (Canis lupus) i Danmark - 3. kvartal 2021. Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi & Naturhistorisk Museum Aarhus. 19 p. 25 November 2021.

Olsen, K., Sunde, P., Vedel-Smith, C., Hansen, M.M. & Thomsen, P.F. (2021) Statusrapport fra den nationale overvågning af ulv (Canis lupus) i Danmark - 2. kvartal 2021. Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi & Naturhistorisk Museum Aarhus. 19 p. 15 October 2021.

Olsen, K., Sunde, P., Vedel-Smith, C., Hansen, M.M. & Thomsen, P.F. (2021) Statusrapport fra den nationale overvågning af ulv (Canis lupus) i Danmark - 1. kvartal 2021. Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi & Naturhistorisk Museum Aarhus. 18 p. 8 Juli 2021.

Olsen, K., Sunde, P., Vedel-Smith, C., Hansen, M.M. & Thomsen, P.F. (2021) Statusrapport fra den nationale overvågning af ulv (Canis lupus) i Danmark - 4. kvartal 2020. Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi & Naturhistorisk Museum Aarhus. 21 p. 3 March 2021.

Olsen, K., Sunde, P., Vedel-Smith, C., Hansen, M.M. & Thomsen, P.F. (2020) Statusrapport fra den nationale overvågning af ulv (Canis lupus) i Danmark - 3. kvartal 2020. Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi & Naturhistorisk Museum Aarhus. 19 p. 11 November 2020.

Olsen, K., Sunde, P., Vedel-Smith, C., Hansen, M.M. & Thomsen, P.F. (2020) Statusrapport fra den nationale overvågning af ulv (Canis lupus) i Danmark - 2. kvartal 2020. Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi & Naturhistorisk Museum Aarhus. 21 p. 5 October 2020.

Olsen, K., Sunde, P., Vedel-Smith, C., Hansen, M.M. & Thomsen, P.F. (2020) Statusrapport fra den nationale overvågning af ulv (Canis lupus) i Danmark - 1. kvartal 2020. Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi & Naturhistorisk Museum Aarhus. 24 p. 8 June 2020. 

Olsen, K., Sunde, P., Vedel-Smith, C., Hansen, M.M. & Thomsen, P.F. (2020) Statusrapport fra den nationale overvågning af ulv (Canis lupus) i Danmark - 4. kvartal 2019. Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi & Naturhistorisk Museum Aarhus. 15 p. 12 March 2020.

Olsen, K., Sunde, P., Vedel-Smith, C., Hansen, M.M. & Thomsen, P.F. (2019) Statusrapport fra den nationale overvågning af ulv (Canis lupus) i Danmark - 3. kvartal 2019. Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi & Naturhistorisk Museum Aarhus. 17 p. 17 December 2019.

Olsen, K., Sunde, P., Vedel-Smith, C., Hansen, M.M. & Thomsen, P.F. (2019) Statusrapport fra den nationale overvågning af ulv (Canis lupus) i Danmark - 2. kvartal 2019. Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi & Naturhistorisk Museum Aarhus. 20 p. 19 September 2019. 

Olsen, K., Sunde, P., Vedel-Smith, C., Hansen, M.M. & Thomsen, P.F. (2019) Statusrapport fra den nationale overvågning af ulv (Canis lupus) i Danmark - 1. kvartal 2019. Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi & Naturhistorisk Museum Aarhus. 20 p. 1 July 2019. 

Olsen, K., Sunde, P., Hansen, M.M. & Thomsen, P.F. (2019) Statusrapport fra den nationale overvågning af ulv (Canis lupus) i Danmark - 4. kvartal 2018. Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi & Naturhistorisk Museum Aarhus. 18 p. 13 March 2019.

Olsen, K., Sunde, P., Hansen, M.M. & Thomsen, P.F. (2018) Statusrapport fra den nationale overvågning af ulv (Canis lupus) i Danmark - 3. kvartal 2018. Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi & Naturhistorisk Museum Aarhus). 16 p. 30 November 2018.

Olsen, K., Sunde, P., Hansen, M.M. & Thomsen, P.F. (2018) Statusrapport fra den nationale overvågning af ulv (Canis lupus) i Danmark - 2. kvartal 2018. Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi & Naturhistorisk Museum Aarhus. 19 p. 2 November 2018. 

Olsen, K. & Sunde, P. (2018) Statusrapport fra den nationale overvågning af ulv (Canis lupus) i Danmark - 1. kvartal 2018. Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi & Naturhistorisk Museum Aarhus. 11 p. 23 April 2018.

Olsen, K. & Sunde, P. (2018) Statusrapport fra den nationale overvågning af ulv (Canis lupus) i Danmark - 4. kvartal 2017. Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi & Naturhistorisk Museum Aarhus. 10 p. 14 April 2018. 

 

Faglige notater omhandlende rådgivning om ulv

Sunde, P., Olsen, K. & Elmeros, M. (2023). Vurdering af nuværende og fremtidig bestandsstatus for ulv i Danmark. Notat fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet. 18 p. 28 September 2023.

Sunde, P. & Olsen, K. (2023). Retningslinjer for hensigtsmæssig menneskelig adfærd i forbindelse med ulveturisme. Notat fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet. 11 p. 12 June 2023.

Sunde, P, Mortensen, R.M., Olsen, K. & Haugaard, L. (2023). Rumlig adfærd af GPS-mærket ulv i Skjern-reviret. Notat fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet. 13 p. 26 May 2023.

Sunde, P. & Olsen, K. (2022). Forventet bestandstilvækst af ulve i Danmark. Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet16 p. 21 April 2022.

Olsen, K., Thomsen, P.F. & Hansen, M.M. (2021). DNA-analyser af fire hjørnetænder tilhørende et hundelignende dyr. Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi & Naturhistorisk Museum Aarhus. 24 p. 20 December 2021.

Hansen, H.P., Schrøder, C.M., Sunde, P. & Olsen, K. (2021) Tiltag mod ulovlig efterstræbelse af ulv. Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og EnergiAarhus Universitet. 26 p. 18 Januar 2021.

Haugaard, L., Olsen, K. & Sunde. P. (2020) Erfaringer med fangstforsøg af ulv i perioden 2019-2020. Fagligt notat fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 15 p. 19 November 2020.

Sunde, P. & Olsen, K. (2020) Ulves sårbarhed over for forstyrrelser i yngletiden - med særlig reference til organisering af større arrangementer i naturen. Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi & Naturhistorisk Museum Aarhus. 11 p. 1 July 2020

Thomsen, P.F., Hansen, M.M., Olsen, K. & Sunde, P. (2020) Genetiske analysemetoder i den nationale overvågning af ulv (Canis lupus) i Danmark – DNA-analyser til arts- og individniveau. Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi & Naturhistorisk Museum Aarhus. 10 p. 8 June 2020.

Olsen, K. & Sunde, P. (2020) Forekomst af ulv i Ulfborgterritoriet 31. juli 2016-31. marts 2020. Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi & Naturhistorisk Museum Aarhus. 10 p. 23 April 2020.

Sunde, P. & Olsen, K. (2019) Forekomst af ulv i Midtjylland 1. januar-22. august 2019. Notat fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi & Naturhistorisk Museum Aarhus. 7 p. 29 August 2019.

Olsen, K. (2019) Spørgsmål om ulve og ulvehybrider til brug for møde i Vildtforvaltningsrådet 28. marts 2019. Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi & Naturhistorisk Museum Aarhus. 4 p. 26 March 2019.

Olsen, K. & Hansen, M.M. (2019) Spørgsmål vedr. ulvehybrider og genomsekventering. Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi & Naturhistorisk Museum Aarhus. 4 p. 15 March 2019.

Olsen, K., Sunde, P., Hansen, M.M. & Thomsen, P.F. (2019) DNA-analyser fra ulvene GW923f, GW675f og GW491m samt supplerende artsbestemmelse af GW923f. Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi & Naturhistorisk Museum Aarhus. 17 p. 1 February 2019.

Olsen, K., Sunde, P., Hansen, M.M., Thomsen, P.F. & Hansen, A.J. (2019) DNA-analyser og beskrivelse af den Centraleuropæiske ulvebestand, herunder identifikation af ulve og ulvehybrider. Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi & Naturhistorisk Museum Aarhus. 15 p. 24 January 2019.

Christensen, J.W., Munksgaard, L., Therkildsen, M., Sunde, P. & Madsen, A.B. (2018) Muligheden for at anvende tilgængelige produktionsdata fra fåre- og kvægbesætninger til evaluering af effekten af ulves tilstedeværelse. Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi og DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug. 5 p. 21 October 2018.

Madsen, A.B. (2018) Uddybende kommentarer til opdatering af forvaltningsplan for ulv. Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi. 7 p. 22 August 2018.

Pagh, S. (2018) Bidrag til opdatering af forvaltningsplan for ulv. Kap. 3: Ulvens biologi. Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi. 26 p. 4 July 2018. 

Hansen, H.P., Clausen, L.T. og Kanstrup, N. (2018) Bidrag til opdatering af forvaltningsplan for ulv. Kap. 4: Menneskelige og samfundsmæssige aspekter af ulveforvaltningen i Danmark. Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi. 38 p. 18 June 2018.

Sunde, P. (2018) Overvejelser i forbindelse med regulering af ulve. Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi. 7 p. 2 May 2018.

Thomsen, P.F. (2018) Bidrag til besvarelse af genetiske spørgsmål vedr. biologisk materiale. Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi. 2 p. 16 March 2018. 

Olsen, K. & Sunde, P. (2018) Besvarelse af spørgsmål i forlængelse af offentlig omtale af antal og udbredelse af ulve (Canis lupus) i Danmark. Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi & Naturhistorisk Museum Aarhus. 8 p. 23 February 2018.

Sunde, P., Christensen, J.W. & Therkildsen, M. (2017) Metodiske tilgange til at undersøge mulige stress-effekter af ulv på husdyr. DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi og DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug. 9 p. 24 November 2017.

Sunde, P. & Olsen, K. (2017) Individuelle ulve (Canis lupus) dokumenteret i Danmark november 2012-juni 2017 vha. DNA-markører. Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi & Naturhistorisk Museum Aarhus. 5 p. 20 July 2017.

Madsen, A.B. (2017) Tilstedeværelse af ulv og eventuelle uhensigtsmæssige effekter på husdyr. DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi. 5 p. 11 May 2017.

Sunde, P. (2015) Forventet synlighed og adfærd af ynglende ulve i DanmarkDCE - Nationalt Center for Miljø og Energi. 6 p. 25 September 2015.

Sunde, P. (2015) Ulves naturlige skyhed i områder med høj befolkningstæthedDCE - Nationalt Center for Miljø og Energi. 5 p. 22 Juni 2015.

Desholm, M. (2013) Vilde ulves farlighed over for menneskerDCE - Nationalt Center for Miljø og Energi. 15 p. 14 May 2013.

Madsen, A.B., Andersen, L.W. & Sunde, P. (2013) Ulve i Danmark – hvad kan vi forvente? DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi. 19 p. 20 Februar 2013.