28. maj 2018

Ulv nedlagde lam syd for Esbjerg

Den 19. april besigtigede Naturstyrelsens ulvekonsulent i Sydjylland, seks lam, som var formodet nedlagt af ulv. DNA-analyse bekræfter, at det var en ulv, som stod bag.

Det er nu bekræftet, at en ulv stod bag nedlæggelsen af flere lam syd for Esbjerg i april i år. Der blev ved besigtigelsen udtaget prøver fra to af lammene, som blev sendt til DNA-analyse på Senckenberg instituttet i Tyskland.

Analysen har nu vist DNA-spor fra ulv, og husdyrholderen er blevet underrettet og vil modtage økonomisk kompensation.

I samråd med Naturhistorisk Museum i Aarhus og Aarhus Universitet, som overvåger ulven i Danmark for Miljøstyrelsen, er det Miljøstyrelsens vurdering, at der er tale om en enlig strejfende ulv, men husdyrholderen vil, som det er tilfældet ved ulveangreb generelt, blive tilbudt udlån af akutte afværgemidler, samt råd og vejledning om mere permanente afværgeforanstaltninger.

Da der ikke tidligere er dokumenteret ulv i dette område, er der grund til at tro, at der enten er tale om en ny ulv i Danmark eller tale om en af hvalpene fra Ulfborgkoblet syd for Holstebro.

Senckenberg instituttet vil i de kommende uger forsøge at analysere prøverne til individniveau, så dette kan afklares. Naturhistorisk Museum i Aarhus og Aarhus Universitet følger udviklingen og modtager observationer fra offentligheden på ulveatlas.dk eller ulv@nathist.dk.

Kilde: Miljøstyrelsen

  • Kent Olsen