26. feb 2024

Januar 2024: Månedlig status fra ulveovervågningen

Hermed præsenteres en månedlig status fra den nationale overvågning af ulv i Danmark dækkende januar 2024.

I henhold til den kontrakt Miljøstyrelsen har indgået med det videnskabelige konsortium bestående af Naturhistorisk Museum i Aarhus og Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet om overvågning af ulv i Danmark, skal konsortiet udarbejde en månedlig afrapportering til Miljøstyrelsen. Hermed præsenteres en status dækkende januar 2024.

Grundet antallet af forskellige ulve i Danmark og en kombination af den naturlige forsinkelse på DNA-resultater (grundet analysernes varighed) og det faktum, at der i overvågningsopgaven fra og med 2024 er afsat midler til et begrænset antal DNA-analyser (62 husdyrprøver ud over 100 DNA-prøver af biologisk materiale) på årsbasis, er det ikke længere muligt at angive et så præcist estimat over antallet af ulve, som det til og med 2023 har været tilfældet.

Det vurderes, at der aktuelt befinder sig i alt 37-50 ulve i Danmark, hvilke fordeler sig således:

Ulvepar (8 ulvepar):

 • Lille Vildmose-parret i Lille Vildmose-reviret i Nordjylland (etableret i januar 2024): Ukendt hunulv og GW2368m (indvandret i april 2021). Billeder taget i januar 2024 viser to ulve, der er begyndt at færdes sammen i området. Der forligger endnu ikke resultater, der identificerer den nytilkomne ulv, men det formodes at omhandle en hunulv, hvorved et nyt par formodes at være under etablering.
 • Klosterhede-parret i Klosterhede-reviret i Vestjylland (etableret i januar 2023): GW3186f (danskfødt i Skjern-reviret i 2022) og GW1430m (indvandret i december 2019). Billeder taget i 2023 og 2024 viser tre ulve, der periodisk færdes sammen i området. Der foreligger endnu ikke resultater, der identificerer den nytilkomne ulv, men det formodes at omhandle en ulv beslægtet med hunulven i reviret og dermed en danskfødt ulv.
 • Ulfborg-parret i Ulfborg-reviret i Vestjylland (etableret i december 2022): GW3187f (danskfødt i Skjern-reviret i 2022) og GW2528m (indvandret i september 2021). Billeder taget i 2023 viser tre ulve, der periodisk færdes sammen i området. Der foreligger endnu ikke resultater, der identificerer den nytilkomne ulv, men det formodes at omhandle en ulv beslægtet med hunulven i reviret og dermed en danskfødt ulv.
 • Skjern-parret i Skjern-reviret i Vestjylland (etableret i november 2021): GW1434f (danskfødt i Ulfborg-reviret i 2019) og GW2020m (indvandret i august 2021). Dertil formodes et antal af de otte hvalpe født i 2022 og seks hvalpe født 2023 endnu at befinde sig i reviret. Mindst fem af de otte hvalpe fra 2022 er udvandret fra reviret: GW3062f blev fundet trafikdræbt den 20. december 2022, GW3186f dannede sidst i januar 2023 par med GW1430m i Klosterhede-reviret i Vestjylland, GW3187f dannede sidst i december 2022 par med GW2528m i Ulfborg-reviret, GW3190m er senest registreret i Tyskland, og GW3273m sidst er registreret i Vestjylland. Ingen af de seks hvalpe fra 2023 er registreret udvandret fra reviret. Det er oplaget, at nogle af de endnu uidentificerede ulve i andre revirer kan omhandle danskfødte hvalpe født i Skjern-reviret i 2022 og 2023.
 • Lønborg-parret i Lønborg-reviret i Vestjylland (etableringstidspunkt endnu uafklaret): Billeder taget i 2023 og 2024 viser op til tre ulve, der periodisk færdes sammen i området og ud fra deres adfærd vurderedes to af dem at have dannet par. Der foreligger endnu ikke resultater, der identificerer ulvene, men et større antal prøver er i analyse.
 • Nørlund-parret i Nørlund-reviret i det centrale Midtjylland (etableringstidspunkt endnu uafklaret): Billeder taget i 2023 og 2024 viser to ulve, der færdes sammen i området og ud fra deres adfærd vurderedes de at have dannet par. Ud fra DNA er GW2857f (indvandret i januar 2023), GW2908m (indvandret i april 2022) og GW3197f (indvandret i juli 2023) kendt fra området og parret formodes at bestå af en kombination af de tre ulve, men kan også inkludere andre individer, der endnu ikke er identificeret i området.
 • Oksbøl-parret i Oksbøl-reviret i Sydvestjylland (etableret i marts 2022): GW2583f (danskfødt i Hovborg-reviret i 2021) og GW1468m (danskfødt i Ulfborg-reviret i 2019). Billeder taget i 2023 viser tre ulve, der periodisk færdes sammen i området. Der foreligger endnu ikke resultater, der identificerer den nytilkomne ulv, men det formodes at omhandle en ulv beslægtet med hunulven i reviret og dermed en danskfødt ulv.
 • Hovborg-parret i Hovborg-reviret i det sydlige Midtjylland (etableret i december 2020): GW1700f (indvandret i juni 2020) og GW1469m (danskfødt i Ulfborg-reviret i 2019). GW2584f (danskfødt i Hovborg-reviret i 2021, sidst registreret i november 2023 i det sydlige Midtjylland) opholder sig periodiske i Hovborg-reviret i det sydlige Midtjylland sammen med Hovborgparret og hvalpe fra 2022 og 2023, men fortager ekskursioner ud af reviret. Dertil formodes et antal af de seks hvalpe født i 2022 og otte hvalpe født 2023 endnu at befinde sig i reviret. Ingen af de seks hvalpe fra 2022 eller de otte hvalpe fra 2023 er registreret uden for reviret, men det er oplaget, at nogle af de endnu uidentificerede ulve i andre revirer kan omhandle danskfødte hvalpe født i Hovborg-reviret i 2021, 2022 og 2023.

Stationære, enlige ulve (1-2 individer):

 • GW781m i Råbjerg-reviret i Nordjylland (indvandret i november 2017).
 • GW2585f i Blåbjerg-reviret i Sydvestjylland (danskfødt i Hovborg-reviret i 2021).

Enlige strejfende ulve (25-32 individer hvis nuværende opholdssted er usikkert, men som i denne oversigt regnes for at være i Danmark).

 • GW1894m (indvandret i november 2021, sidst registreret i april 2021 Vestjylland).
 • GW2313m (indvandret i juli 2023, sidst registreret i juli 2023 i Vestjylland).
 • GW2582f (danskfødt i Hovborg-reviret i 2021, sidst registreret i juni 2023 i Vestjylland).
 • GW2605m (indvandret i april 2022, sidst registreret i november 2023 i Vestjylland).
 • GW2857f (indvandret i januar 2023, sidst registreret i februar 2023 i det centrale Midtjylland). Kan være en del af Nørlund-parret i Nørlund-reviret i det centrale Midtjylland.
 • GW2908m (indvandret i april 2022, sidst registreret i juni 2022 i det centrale Midtjylland). Kan være en del af Nørlund-parret i Nørlund-reviret i det centrale Midtjylland.
 • GW3197f (indvandret i juli 2023, sidst registreret i juli 2023 i det centrale Midtjylland). Kan være en del af Nørlund-parret i Nørlund-reviret i det centrale Midtjylland.
 • GW3273m (danskfødt i Skjern-reviret i 2022, sidst registreret i februar 2023 i Vestjylland).
 • Hvalpe født i 2022: Skjern-parret fik i 2022 et kuld på mindst otte hvalpe, hvoraf mindst fem er registreret udvandret fra reviret. Hovborg-parret fik i 2022 et kuld på mindst seks hvalpe, hvoraf ingen er registreret udvandret fra reviret. Det er oplaget, at nogle af de endnu uidentificerede ulve i andre revirer kan omhandle danskfødte hvalpe født 2022.
 • Hvalpe født i 2023: Skjern-parret fik i 2023 et kuld på mindst seks hvalpe, hvoraf ingen er registreret udvandret fra reviret. Hovborg-parret fik i 2023 et kuld på mindst otte hvalpe, hvoraf ingen er registreret udvandret fra reviret. Det er oplaget, at nogle af de endnu uidentificerede ulve i andre revirer kan omhandle danskfødte hvalpe født 2023.

 

For yderligere oplysninger, kontakt venligst:

Videnskabelig chef og seniorforsker ved Naturhistorisk Museum, Aarhus, Kent Olsen, kent@nathist.dk / +45 40 27 20 30.

Professor ved Institut for Ecoscience, Aarhus Universitet, Peter Sunde, psu@ecos.au.dk / +45 20 63 07 04.

 

Figur 1. Geografisk fordeling af sikre og bekræftede (C1 og C2) fund af ulv i Danmark i perioden 2012-2024. Orange cirkler markerer områder med ulvepar, mens grønne cirkler markerer områder med stationære enlige ulve.

 • Kent Olsen