6. aug 2020

Danmark bytter ulv med Tyskland

En ung hanulv, som i foråret 2019 blev født i det vestjyske ulverevir syd for Holstebro, er 2. juli blevet fundet i Slesvig-Holsten. I bytte har Danmark modtaget en ny hanulv fra Tyskland, registreret 23. maj ved Brøns. Det viser DNA-analyser fra spytprøver fra nedlagte får.

DNA fra den danskfødte hanulv GW1536m, der er én af de i alt seks identificerede hvalpe fra Ulfborgparret i 2019, er den 2. juli registreret i Slesvig-Holsten umiddelbart syd for den danske grænse. Prøven stammer fra et nedlagte får. GW1536m er tidligere kendt fra i alt tre DNA-fund fra afføringsprøver indsamlet i Ulfborg-reviret i Vestjylland mellem 21. november 2019 og 10. januar 2020. Ulven er altså udvandret til Tyskland efter 10. januar og før 1. juli 2020. Det er muligt, at analyser af senere indsamlede ekskrementprøver fra Ulfborg-reviret vil kunne indsnævre tidspunktet for udvandring yderligere.

I bytte har Danmark modtaget en ny hanulv fra Tyskland, GW1629m. Ulvens fødested er endnu ukendt, da den er registreret for første gang den 23. april 2020 nær Itzehoe nordvest for Hamburg. Den 17. og 18. maj blev den fundet ved Habernis/Neukirchen øst for Flensburg, for derefter at dukke op nær Brøns i Sydjylland den 23. maj. Alle fund stammer fra nedlagte får.

Det er takket være et godt samarbejde med de tyske myndigheder og det centraleuropæiske ulvesamarbejde (CEwolf), som Aarhus Universitet og Naturhistorisk Museum Aarhus er en del af, at det er muligt at fastslå ulvenes identitet og oprindelse ved at matche deres DNA-profiler med det centraleuropæiske ulveregister. Fundene af den danskfødte ulvehvalp i Tyskland og den nye ulv i Danmark viser, at det er nyttigt med internationalt samarbejde, når det gælder overvågning af dyr som ulve, der bevæger sig over store afstande.

Ulveobservationer omkring Oksbøl

Siden 29. maj har den nationale ulveovervågning registreret flere ulvefund i området mellem Oksbøl og Blåvand. DNA-spor fra afføringsprøver indsamlet fra området vil forhåbentligt snart afsløre, hvilket individ der kan være tale om. Ud fra fundtidspunkterne at dømme kan der være tale om GW1629m. Men det kan også dreje sig om et andet individ, fx en af hvalpene fra 2019-kuldet.

Ingen nye hvalpe observeret i Ulfborg-reviret

Der forligger endnu ikke dokumentation for, at der i foråret blev født nye hvalpe i det vestjyske ulverevir. Den nationale ulveovervågning er nu ved at undersøge om Ulfborgparret har flyttet ynglelokalitet inden for reviret eller om dette års yngleforsøg har slået fejl.

Husk at melde hvis du ser en ulv!

For at kunne finde DNA fra de danske ulve, er vi nødt til at vide hvor der skal ledes. Særligt enlige ulve under vandring kan tilbagelægge store afstande på kort tid og er derfor svære at følge. Derfor opfordres alle som mener at have set en ulv at indsende eksempelvis billeder eller observationer af ulve og formodede ulve til den nationale ulveovervågning (ulv@nathist.dk). Alle ulvefund offentliggøres med en opløsning på 10x10 km, og man kan vælge at holde sit fund hemmeligt for offentligheden.

Kontaktinformation

Videnskabelig chef Kent Olsen, Naturhistorisk Museum Aarhus, kent@nathist.dk, mobil: 40 27 20 30.

Seniorforsker Peter Sunde, DCE-Aarhus Universitet, psu@bios.au.dk, mobil: 20 63 07 04.

  • Kent Olsen