1. jun 2018

Ulveunger udvandrer til Tyskland

Forskere har nu endegyldigt dokumenteret, at tre ud af de otte ulvehvalpe, som i 2017 blev født af Ulfborg-koblet i Vestjylland, nu er udvandret til Tyskland. Der er tale om en hunulv, der er blevet fundet død efter påkørsel, og en han og en hun, der begge er identificeret på baggrund af DNA-spor fra spytprøver taget på byttedyr.

Takket være det centraleuropæiske ulvesamarbejde (CEwolf), som Aarhus Universitet og Naturhistorisk Museum Aarhus er en del af, har det været muligt at fastslå tre ulves identitet og oprindelse ved at matche deres DNA-profiler med det centraleuropæiske ulveregister. Ud fra DNA-profilerne kan det fastslås, at ulvene, som har fået kodenavnene GW930f, GW931f og GW932m, alle tre er afkom af Ulfborg-koblet i Vestjylland, som fik minimum otte hvalpe i foråret 2017.

De tre danskfødte ulvehvalpe er alle blevet fundet i Slesvig-Holsten indenfor den seneste måned. Hunulven med kodenavnet GW931f blev 12. maj fundet påkørt og dræbt af en bil nordvest for Hamborg, og det er ud fra en vævsprøve, at en individbestemmelse er blevet foretaget. Både hanulven GW932m og hunulven GW930f er blevet identificeret på baggrund af DNA-spor fra nedlagte får. Hanulven kendes fra to tilfælde 6. maj og 11. maj henholdsvis nord for Kielerkanalen, og tæt ved hvor GW931f blev påkørt nordvest for Hamborg, mens hunulven er fundet i en prøve 13. maj i Ditmarsken. Selvom der ikke foreligger nyere fund, forventes begge fortsat at være i live.

Ulvehvalpe forlader normalt føde-territoriet i en alder af 10-22 måneder, og det er derfor ikke overraskende, at den første dokumenterede udvandring fandt sted fra den 15. februar 2018, hvor mindst tre ulve, der i en minimumsafstand på 35 km fra Ulfborg-koblets kerneområde bevægede sig rundt nord for Klosterhede Plantage og syd for Limfjorden. I tiden efter er de vestjyske ulvehvalpe ved flere lejligheder truffet i områder væk fra Ulfborg-koblets territorium, og nu er minimum tre hvalpe så udvandret til Tyskland. At de tre hvalpe er fundet inden for det samme overordnede område i Slesvig-Holsten indenfor en forholdsvis kort tidsperiode kunne indikere, at de er udvandret sammen, omend det ikke kan siges med sikkerhed.

I lige linje over land svarer udvandringen til en afstand på 230-300 km fra deres danske fødested til de tyske fundsteder.

Én fælles centraleuropæisk ulvebestand

Med fundet af de tre ulvehvalpe i Tyskland er det for første gang konstateret, at ulve er udvandret fra Danmark til Tyskland, dvs. at udvekslingen af individer mellem Danmark og Tyskland går begge veje. Dette mønster bekræfter, hvad der hidtil har været antaget, nemlig at ulve i Danmark kan betragtes som en integreret del af den centraleuropæiske ulvebestand, som skønnes at tælle over omring 136 ulvekobler eller par. Fremtiden vil vise om de to overlevende ulveunger finder en mage og begynder at yngle i Tyskland.

Foto

Billedet kan downloades ved at trykke på her. Det findes desværre ikke i højere opløsning. Billedet må ikke bruges til omtale af 3. parts (formodede) observationer af ulv eller som illustration af artikler, der ikke omtaler Naturhistorisk Museum, Aarhus og Aarhus Universitets undersøgelser af ulv i Danmark, uden forudgående aftale.

Foto: Foto fra vildtkamera fra den 3. oktober 2017, der viser fem ud af de otte danskfødte ulvehvalpe i Vestjylland. Foto: Thomas Boesdal, Søren Krabbe, Jonas Siim Jensen, Mads Skamris, Naturhistorisk Museum, Aarhus & Aarhus Universitet.

Kort

Kortet kan downloades ved at trykke her. Kortet må ikke bruges til omtale af 3. parts (formodede) observationer af ulv eller som illustration af artikler, der ikke omtaler Naturhistorisk Museum, Aarhus og Aarhus Universitets undersøgelser af ulv i Danmark, uden forudgående aftale.

Kort: Oprindelse- og fundsteder for de tre danskfødte ulvehvalpe. Den stiplede linje angiver hanulvens formodede indvandringsvej til Tyskland fra Danmark. De tre hvalpe kan have udvandret sammen, omend det ikke kan siges med sikkerhed. Kilde: Naturhistorisk Museum i Aarhus og DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet.

Kontaktinformation

Forskningschef Kent Olsen, Naturhistorisk Museum Aarhus, kent@nathist.dk, mobil: 40 27 20 30.

Seniorforsker Peter Sunde, DCE-Aarhus Universitet, psu@bios.au.dk, mobil: 20 63 07 04.

 

 

  • Kent Olsen