24. jan 2024

Nye muligheder for tilskud til ulvesikring af hegn i hele Jylland

Fra i dag den 24. januar 2024 kan husdyrholdere i hele Jylland søge om tilskud til ulvesikring af hegn.

På Finansloven for 2024 er der afsat ekstra midler til ulveforvaltningen, og det resulterer nu i en udvidelse af den tilskudsordning, som husdyrholderne kan søge til ulvesikringen af hegn.

Fra i dag den 24. januar vil tilskudsordningen gælde i hele Jylland. Hidtil har tilskuddene været forbeholdt husdyrholdere med mindre husdyr som får og geder i to afgrænsede områder i Midt- og Vestjylland, de såkaldte ulvezoner, men med den nye ordning bliver det anderledes. Ulvezonerne bliver nedlagt og der kan nu søges om tilskud i hele Jylland.

Forsøgsordning med større husdyr

Som følge af flere tilfælde af ulveangreb på større husdyr vil husdyrholdere med store dyr som køer, heste, æsler og lignende på forsøgsbasis også omfattes af ordningen. De får nu mulighed for også at søge tilskud til ulvesikring af hegn, hvis de tidligere har haft et ulveangreb på større husdyr inden for det pågældende hegn. I 2025 vil Miljøstyrelsen evaluere forsøgsordningen.

Sådan behandles ansøgninger

For at sikre at midlerne til ulvesikring prioriteres der, hvor behovet er størst, vil der fremover være tre ansøgningsrunder om året. Ansøgningsrunderne for 2024 er som følger:

 

Inden for hver ansøgningsrunde vil alle ansøgninger blive behandlet på samme måde efter fastsatte prioriteringskriterier. Tilsagn om tilskud bliver således ikke givet efter først-til-mølle-princippet. Miljøstyrelsen vil derfor opfordre til, at dem der ønsker at ansøge sikrer sig at ansøgningen er udfyldt korrekt og, at alle relevante oplysninger er vedlagt. Oplysninger om prioriteringskriterierne fremgår af hjemmesiden.

Skulle der opstå et særligt og akut behov for ulvesikring af hegn, har Miljøstyrelsen oprettet en akutordning. Akutordningen kan søges løbende i tilfælde af gentagne ulveangreb i samme fold og et deraf følgende øjeblikkeligt behov for at ulvesikre hegnene. 

Læs mere og søg om tilskud

Harmonisering af priser for kompensation for ulveangreb på husdyr

Ulveangreb på får, geder og kreaturer kompenseres efter faste listepriser. Men i sjældne tilfælde angribes der også andre husdyr, som kompenseres efter en konkret vurdering, dog maksimalt 35.000 kr. for specialtrænede hunde. For at harmonisere ordningen og sikre, at der altid er penge til alle husdyrholdere som angribes af ulv, vil alle husdyr, hvortil der ikke er fastsat listepriser fremadrettet blive kompenseret efter en konkret vurdering, dog maksimalt 35.000 kr. pr. dyr.

Kilde: Miljøstyrelsen.

Foto 1: Billedet viser en ulv fotograferet den 3. december 2023 i Skjern-reviret i Vestjylland, hvor den blev født i maj 2023. Foto: Eskil J. Nielsen-Ferreira.

 

  • Kent Olsen