17. apr 2023

Kontakt til GPS-mærket ulv ophørt grundet teknisk fejl

Siden den 6. december 2022 har forskerne på Aarhus Universitet og Naturhistorisk Museum Aarhus kunnet følge med i bevægelserne for Danmarks første GPS-mærkede ulv. Ulven, der blev mærket for Miljøstyrelsen, var en han-hvalp født i sommeren 2022, og som på mærkningstidspunktet stadig fulgte sine forældre.

Halsbåndet har mindst én gang i døgnet sendt ulvens GPS-positioner til forskerne. Dette er blevet til mere end 1.000 positioner i løbet af de første tre måneder, hvilket giver forskere og myndigheder et præcist billede af revirets størrelse, hvorledes en ulvefamilie bruger landskabet, og hvor langt de bevæger sig omkring.

Der er desuden blevet gennemført et kontrolleret forstyrrelseseksperiment, hvor en person passerer den dagrastende ulven på 50 meters afstand for at registrere dens reaktion på den uforudsigelige forstyrrelse. Dette har givet den første viden om, hvordan ulve i Danmark reagerer, hvis de bliver overrasket af et menneske i naturen.

Mistet kontakt til GPS-halsbåndet

Siden den 7. marts har forskerne ikke modtaget data fra ulvens halsbånd. Da optagelser fra vildtkameraer viser, at ulven lever i bedste velgående og halsbåndet sidder som det skal, må det derfor konstateres, at der er opstået en teknisk fejl, som betyder at halsbåndet enten er ophørt med at kommunikere med omverdenen, eller helt er stoppet med at virke.

Forskerne forsøger at få kontakt til halsbåndet inden det selv falder af

Det er ikke unormalt, at der opstår tekniske fejl på GPS-halsbånd til ulve eller andre vilde dyr. Dette kan fx ske, hvis en af de andre ulve i flokken har bidt i halsbåndet og skadet et af de elektroniske kredsløb.

Forskerne forsøger nu at få kontakt med halsbåndet via radiosignal. Halsbåndet indeholder nemlig også en radiosender, som kan gøre det muligt at lokalisere ulven inden for omkring en km afstand. Kommer forskerne tæt nok på, kan et særligt kodet signal sendes til halsbåndet, hvilket vil få det til at falde af med det samme.

Hvis det ikke lykkes at finde ulven og få fat i halsbåndet manuelt, er det programmeret til selv at falde af i oktober 2024, dvs. om halvandet år. Dette styres af et selvstændigt kredsløb, som fungerer uafhængigt af resten af halsbåndets funktion. Det er så ikke sikkert, at halsbåndet vil blive fundet, og de data, som er gemt i halsbåndet (fx ulvens aktivitet) vil gå tabt. Heldigvis har forskerne dog allerede modtaget de mere end 1.000 præcise positioner fra de første tre måneder.

Har du set den GPS-mærkede ulv – eller andre ulve – kontakt ulveatlas.dk

Vildtkameradata og iagttagelser har vist, at den GPS-mærkede ulv frem til Påsken fortsat opholdt sig i Skjern-reviret, hvor den er født. Nu tyder fotos af en GPS-mærket ulv først set den 11. april tre forskellige steder i området syd for Silkeborg, 13. april sydvest for Grindsted og 15. april i Vejle imidlertid på, at ulven har forladt sit fødeområde øst for Skjern og nu er begyndt at strejfe rundt for at lede efter et egnet revir. Da forskerne gerne vil forsøge at generhverve halsbåndet, opfordres offentligheden til at rapportere til den nationale ulveovervågning ved ulveatlas.dk, hvis man mener at have set en ulv med GPS-halsbånd. Ulveatlas modtager under alle omstændigheder gerne observationer om ulve i Danmark.

For yderligere oplysninger, kontakt venligst:

Professor ved Institut for Ecoscience, Aarhus Universitet, Peter Sunde, psu@ecos.au.dk / +45 20 63 07 04.

Videnskabelig chef ved Naturhistorisk Museum, Aarhus, Kent Olsen, kent@nathist.dk / +45 40 27 20 30.

Figur 1Den GPS-mærkede hanulv fotograferet i Skjern-reviret den 2. april 2023, hvor den endnu var en del af Skjernkoblet. Foto: Eskil J. Nielsen-Ferreira.

  • Kent Olsen