11. mar 2022

Formentligt nyt ulvepar i Oksbøl-reviret

Danmark har formentlig fået et nyt ulvepar i Sydvestjylland. Det vurderer forskere fra Naturhistorisk Museum Aarhus og Aarhus Universitet, som sammen overvåger ulvene i Danmark for Miljøstyrelsen.

Siden maj 2020 har den danskfødte hanulv GW1468m været stationær i Oksbøl-reviret i Sydvestjylland. GW1468m er født i Ulfborg-reviret i Vestjylland i 2019.  Nu tyder sporforløb og billeder på, at han har fået en mage. Når ulve færdes sammen, vil det typisk dreje sig om et par eller beslægtede individer, dvs. enten forløberen for eller resultatet af tidligere reproduktion. Da GW1468m har opholdt sig alene i reviret igennem længere tid, er det oplagte scenarium, at en ny hunulv er ankommet og at de har etableret par.

Forskerne arbejder på at identificere den formodede hunulv og bekræfte den forsatte tilstedeværelse af hanulv GW1468m. Derfor vil frivillige fra den nationale ulveovervågning nu forsætte med at eftersøge og indsamle DNA-spor i form af spytprøver taget ved bidmærker på nedlagt hjortevildt og friske afføringsprøver samlet på vejene i området. DNA-analyser vil kunne besvare.

Stærke indicier på forekomst af ulvepar i Oksbøl-reviret i Sydvestjylland

Onsdag den 9. marts 2022 blev der for første gang dokumenteret to ulve sammen i Oksbøl-reviret, hvor et billede af de to ulve blev taget tidligt om morgenen af tjenestegørende ved Oksbøl Skyde- og Øvelsesterræn. I forbindelse med, at en frivillig fra den nationale ulveovervågning bekræftede findestedet den 11. marts 2022, blev der registreret parallelle sporforløb af hvad, der kunne være to ulve, som har fulgtes ad. Aftrykkene indikerede, at de to individer havde lidt forskellige potestørrelser som forventet hos et ulvepar.

Figur 1. Foto fra 9. marts 2022, der viser det formodede nye ulvepar i Oksbøl-reviret i Sydvestjylland. Foto: Niels Erik Nielsen.

Hvis der er tale om et nyt ulvepar, vil parret i princippet kunne få hvalpe allerede i år. Det mest sandsynlige er dog, at de først vil reproducere i 2023, da parret formentlig kun har været sammen i meget kort tid og parringstiden snart er slut (varer fra slutningen af februar og begyndelsen af marts). Da ulve har en drægtighed på ca. 9 uger, kommer de fleste hvalpe til verden i begyndelsen af maj, nogle dog allerede i slutningen af april.

Den nationale ulveovervågning forsætter nu med at kortlægge det formodede ulvepars leveområde igennem systematisk eftersøgning af friske ekskrementer, som indeholder DNA, samt vildtkameraer, som kan fotografere ulvenes aktiviteter. Ulveovervågningens frivillige er i gang med at lede efter ekskrementer på offentligt tilgængelige veje og stier, samt efter aftale med lodsejere. I nærmeste fremtid planlægges desuden opsætning af vildtkameraer på udvalgte, strategiske steder efter forudgående tilladelser fra lodsejere.

Husk at melde hvis du ser en ulv!

For effektivt at kunne finde DNA fra det formodede ulvepar, er det en hjælp at høre om så mange iagttagelser som muligt, så vi ved, hvor der skal ledes. Derfor opfordres alle, som mener at have set en ulv, at indsende eksempelvis billeder eller observationer af ulve og formodede ulve til den nationale ulveovervågning (ulv@nathist.dk). Offentliggjorte ulvefund præsenteres med en sløring på 10x10 km, men man kan også vælge, at det indsendte fund ikke skal være tilgængeligt for offentligheden. Samtidig kan man som indsender vælge, at ens navn holdes fortroligt og kun kendes af den nationale ulveovervågning.

For yderligere oplysninger, kontakt venligst:

Videnskabelig chef ved Naturhistorisk Museum, Aarhus, Kent Olsen, kent@nathist.dk / +45 40 27 20 30.

Professor ved Institut for Ecoscience, Aarhus Universitet, Peter Sunde, psu@ecos.au.dk / +45 20 63 07 04.

 

  • Kent Olsen