23. feb 2024

Formentligt nyt ulvepar i Lille Vildmose

Der er formentlig kommet et nyt ulvepar i Lille Vildmose-reviret i Nordjylland. Det vurderer forskere fra Naturhistorisk Museum Aarhus og Aarhus Universitet, som sammen overvåger ulvene i Danmark for Miljøstyrelsen.

Siden maj 2021 har Lille Vildmose-reviret været besat af en enlig tyskfødt hanulv GW2368m, født i Grabow-reviret mellem Hamborg og Berlin i Mecklenburg-Vorpommern. Nu tyder optagelser gjort med vildtkameraer på, at han kan have fået en mage. Når ulve færdes sammen, vil det typisk dreje sig om et par eller beslægtede individer, dvs. enten forløberen for eller resultatet af tidligere reproduktion. Da GW2368m har opholdt sig alene i reviret i mere end toethalvt år, er det derfor mest sandsynligt, at en ny hunulv er ankommet, og at de et ved at etablere par.

Forskerne arbejder på at identificere den formodede hunulv og bekræfte den forsatte tilstedeværelse af GW2368m. Derfor vil den nationale ulveovervågning i samarbejde med Aage V. Jensen Naturfond nu forsætte med at eftersøge friske afføringsprøver på vejene i området og indsamle andre DNA-spor i form af spytprøver taget ved bidmærker på eksempelvis nedlagt hjortevildt.

Stærke indicier på forekomst af ulvepar i Lille Vildmose-reviret i Nordjylland

Allerede fra den 27. januar 2024 optræder den nye ulv på flere optagelser fra vildtkameraer i Lille Vildmose-reviret, men den 30. januar 2024 blev der for første gang dokumenteret to ulve sammen i reviret. Billeder og video taget med vildtkameraer viser de to ulve følge hinanden tæt: En adfærd, der kraftigt indikerer, at der er tale om en han og en hun. De to ulve ses også sammen på natoptagelser fra vildtkameraer på en række optagelser fra den 31. januar 2024 til og med 18. februar 2024, hvor sidste tilsyn med kameraerne fandt sted.

 

Video 1. Videosekvenser fra vildtkameraer i perioden fra den 30. januar 2024 til den 18. februar 2024 i Lille Vildmose-reviret i Nordjylland, hvor to ulve, der formodedes at være et nyt ulvepar, ses sammen. Foto: Naturhistorisk Museum Aarhus, Aarhus Universitet & Aage V. Jensen Naturfond.

Selvom de to ulve kun har været sammen i to ugers tid, så har de fundet sammen inden parringstiden, der ligger fra slutningen af februar til begyndelsen af marts. Hvis den formodede hunulv er kønsmoden, vil parret kunne få hvalpe allerede i år. Da ulve har en drægtighed på ca. 9 uger, kommer de fleste hvalpe til verden i begyndelsen af maj, nogle dog allerede i slutningen af april.

Den nationale ulveovervågning forsætter nu sammen med Aage V. Jensen Naturfond med at kortlægge det formodede ulvepars leveområde igennem systematisk eftersøgning af friske ekskrementer, som indeholder DNA, samt brug af vildtkameraer, som kan fotografere ulvenes aktiviteter. Medarbejdere fra den nationale ulveovervågning og Aage V. Jensen Naturfond er i gang med at lede efter ekskrementer.

For yderligere oplysninger, kontakt venligst:

Videnskabelig chef ved Naturhistorisk Museum, Aarhus, Kent Olsen, kent@nathist.dk / +45 40 27 20 30.

Professor ved Institut for Ecoscience, Aarhus Universitet, Peter Sunde, psu@ecos.au.dk / +45 20 63 07 04.

 

Figur 1. Vildtkamerafoto fra 18. februar 2024, der viser det formodede nye ulvepar i Lille Vildmose-reviret i Nordjylland. Foto: Naturhistorisk Museum Aarhus, Aarhus Universitet & Aage V. Jensen Naturfond.

 

Figur 2. Vildtkamerafoto fra 31. januar 2024, der viser det formodede nye ulvepar i Lille Vildmose-reviret i Nordjylland. Foto: Naturhistorisk Museum Aarhus, Aarhus Universitet & Aage V. Jensen Naturfond.

  • Kent Olsen