13. sep 2021

Ny hanulv indvandret fra Tyskland

DNA-spor fundet i forbindelse med et husdyrangreb har nu vist, at de stammer fra en ny hanulv indvandret fra Tyskland.

I forbindelse med et angreb på får den 4. august 2021 i den vestjysk ulvezone syd for Holstebro, vurderede Naturstyrelsens udsendte ulvekonsulent, at der kunne være tale om et angreb fra ulv. Derfor blev der sikret DNA-spor i form af spytprøver fra bidmærker på husdyrene. Angrebet, der fandt sted i udkanten af Ulfborg-reviret, skete i en hegning, der ikke var ulvesikret.

En DNA-analyse har nu bekræftet, at der var tale om en ny hanulv, som ikke tidligere har været registreret i Danmark.

Hanulven er indvandret fra Tyskland

Takket være det centraleuropæiske ulvesamarbejde (CEwolf) som Aarhus Universitet og Naturhistorisk Museum Aarhus er en del af, er hanulvens identitet og forhistorie blevet fastlagt ved at matche dens DNA-profil med det centraleuropæiske ulveregister. Hannen, som har kodenavnet GW2020m, er registreret to gange tidligere i Slesvig-Holsten. Først i forbindelse med et husdyrangreb den 7. april 2021 nær Bokelholm vest for Kiel, derefter 12. april 2021 fra en hårprøve afsat på et husdyrhegn ved Kochendorf nordvest for Kiel. Det har endnu ikke været muligt at bestemme hvorfra i den centraleuropæiske ulvebestand GW2020m stammer, men det formodes at være Polen eller Tyskland.

Aktuelt bestandsestimat: Elleve voksne ulve, samt et ungekuld

Med fundet af GW2020m, vurderes der i øjeblikket at befinde sig omkring elleve voksne ulve, samt et ungekuld på mindst fire unger i Danmark. Foruden GW2020m, drejer det sig om fem stationære, enlige ulve: GW781m i Råbjerg-reviret i Nordjylland (indvandret i november 2017), GW1430m i Klosterhede-reviret i Vestjylland (indvandret ved årsskiftet 2019/2020), GW1434f i Skjern-reviret i Vestjylland (danskfødt, 2019), GW1468m i Oksbøl-reviret i Sydvestjylland (danskfødt, 2019), og en endnu ikke identificeret hanulv i Lille Vildmose-reviret i Nordjylland (konstateret siden maj 2021). Hanulven GW1629m, der havde været stationær i Hovborg-reviret i det sydlige Midtjylland siden maj 2020, er ikke observeret siden foråret og formodes at være vandret videre. Dens nuværende opholdssted er usikkert, men formodes at være i Danmark. Ud over de enlige ulve, er der et ulvepar i henholdsvis Ulfborg-reviret (GW930f og GW1840m) og Hovborg-reviret (GW1700f og GW1469m). Hos ulveparret i Ulfborg-reviret er der i år endnu ikke konstateret hvalpe, mens Hovborg-parret har et kuld på mindst 4 hvalpe. Da strejfulve færdes over store afstande, kan det præcise antal i skrivende stund dog både være både højere og lavere end dette estimat.

Husk at melde hvis du ser en ulv!

For at kunne finde DNA fra de danske ulve, er vi nødt til at vide, hvor der skal ledes. Særligt enlige ulve under vandring kan tilbagelægge store afstande på kort tid og er derfor svære at følge. Derfor opfordres alle som mener at have set en ulv at indsende eksempelvis billeder eller observationer af ulve og formodede ulve til den nationale ulveovervågning (ulv@nathist.dk).

Offentliggjorte ulvefund præsenteres med en sløring på 10x10 km, men man kan også vælge, at det indsendte fund ikke skal være tilgængeligt for offentligheden. Samtidig kan man som indsender vælge, at ens navn holdes fortroligt og kun kendes af den nationale ulveovervågning.

For yderligere oplysninger, kontakt venligst:

Videnskabelig chef ved Naturhistorisk Museum Aarhus Kent Olsen, kent@nathist.dk / +45 40 27 20 30.

Professor ved Institut for Bioscience, Aarhus Universitet Peter Sunde, psu@bios.au.dk / +45 20 63 07 04.

 

  • Kent Olsen