2. mar 2021

Miljøstyrelsen følger nysgerrig ulv i Klosterheden Plantage

Tyskfødt hanulv holder til i Klosterheden Plantage, men den vurderes ikke som problematisk.

Den tyskfødte hanulv med kodenavnet GW1430m slog sig for et års tid siden ned i Klosterheden Plantage i Vestjylland. Den seneste tid har der været en række observationer, hvor folk som går tur med deres hunde har oplevet, at ulven betragtede dem eller på afstand fulgte dem et stykke hen ad skovvejen.

Adfærden er ikke ukendt for enlige ulve, som i mangel af artsfæller kan finde på at rette deres sociale opmærksomhed mod hunde. Dette er i udpræget grad et sæsonmæssigt fænomen (ulves parringstid ligger i februar-marts), og forventes at aftage hen over foråret, eller hvis ulven skulle finde en mage.

Miljøstyrelsen har rådført sig med Naturhistorisk Museum Aarhus og Aarhus Universitet, som oplyser, at den observerede adfærd jævnfør tyske erfaringer og retningslinjer ikke kan betragtes som problematisk, lige som der heller ikke vurderes at være væsentlig risiko for tilvænning til mennesker.

Miljøstyrelsen følger dog udviklingen nøje og er derfor taknemmelige for alle observationer, som kan være med til at kortlægge ulvens adfærd. Hvis man lufter hund i området og har lignende oplevelser opfordres derfor til, at man tager et billede eller endnu bedre en video og indberetter observationen til den nationale ulveovervågning på www.ulveatlas .dk. Hunde som luftes i området skal holdes i snor, ikke kun af hensynet til hunden og ulven, men også af hensyn til skovens øvrige vildt.

Kilde: Miljøstyrelsen

Foto: Hanulven GW1430m, der er indvandret fra Tyskland, ankom til Vestjylland i januar 2020 og har opholdt sig en væsentlig del af tiden i Klosterhede-reviret frem til nu. Foto: Henrik Muusmann Jørgensen.

  • Kent Olsen