15. jun 2022

Status på ulve, 4. kvartal 2021

Forskere vurderer, at der i 4. kvartal 2021, befandt sig omkring 14 ulve i Danmark: Ti voksne, og et ungekuld på fire fra sommeren før.

Det viser et statusnotat fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet, som sammen med Naturhistorisk Museum står for overvågningen af ulve i Danmark.

Af de ti voksne ulve, var de syv immigranter og tre danskfødte. De fordelte sig på to par, fem stationære, enlige ulve, og ét strejfdyr.

De to ulvepar holdt til i henholdsvis Hovborg-reviret i det sydlige Midtjylland (etableret i vinteren 2020/21) og Skjern-reviret i Vestjylland (etableret i efteråret 2021). I 2021 fik Hovborg-parret et kuld på mindst fire årsunger (fire hunner).

De fem stationære, enlige ulve holdt til Råbjerg-reviret i Nordjylland (han indvandret fra Tyskland i 2017), Lille Vildmose-reviret i Nordjylland (han indvandret fra Tyskland i 2021), Klosterhede-reviret i Vestjylland (han indvandret fra Tyskland i 2020), Ulfborg-reviret i Vestjylland (han indvandret fra Tyskland i 2021), Oksbøl-reviret i Sydvestjylland (han født i Ulfborgreviret i 2019; denne han fik en mage i marts 2022, men var altså fortsat alene i 4. kvartal 2021)

Som strejfulve regnes en hanulv (indvandret fra Tyskland i 2021), der endnu ikke var blevet stationær, men fortsat regnes for at opholde sig i Danmark.

Geografisk fordeling af sikre og bekræftede (C1 og C2: Rød) og mulige (C3b: Gul) fund af ulv i Danmark i perioden 1. oktober-31. december 2021. Stationære, enlige ulve er markeret i Råbjerg-reviret (GW781m) i Nordjylland, i Lille Vildmose-reviret (GW2368m) i Nordjylland, i Klosterhede-reviret (GW1430m) i Vestjylland, i Ulfborg-reviret (GW2528m) i Vestjylland, og i Oksbøl-reviret (GW1468m) i Sydvestjylland (fandt mage i marts 20222). Ulvepar er markeret i henholdsvis i Skjern-reviret (GW1434f og GW2020m) i Vestjylland og i Hovborg-reviret (GW1700f og GW1469m) i det sydlige Midtjylland. (hanner=m og hunner=f). (Figur fra ”Statusrapport fra den nationale overvågning af ulv (Canis lupus) i Danmark 4. kvartal 2021”).

Døde, forsvundne og udvandrede ulve

I Danmark er der til dato registreret 35 forskellige ulveindivider med kendt genotype: 18 er indvandret fra Tyskland og 17 er danskfødte. Det er ulvenes genetiske profiler, som muliggør en kortlægning af deres familiære tilhørsforhold i den centraleuropæiske lavlandsbestand. Det er ligeledes den genetiske profil, der gør det muligt at følge de voksnes individers vandringer mellem Tyskland og Danmark og tilsvarende følge flere af de danskfødte ulves vandring fra deres fødested til Tyskland. Såfremt en ulv forlader Danmark, kan registrerede fund syd for grænsen fortsat følges i det Centraleuropæiske ulveregister.

Ud af de 35 ulve med kendt genotype, er to dokumenteret døde i Danmark (én død af sygdom, én skudt ulovligt), fem er udvandret til Tyskland (tre af disse er siden dræbt af bil), og 14 har i skrivende stund (juni 2022) været borte i mere end et år og regnes som forsvundne, dvs. er døde uden kendt årsag. Til de forsvundne ulve kan også lægges mindst en uidentificeret ulv fra 2013-2014, og en hvalp født i 2017, som der aldrig er fundet DNA efter (der var otte hvalpe, hvoraf der blev fundet profiler på de syv).

Frivillige hjælper med at overvåge ulve

Fundene er fortrinsvis resultatet af den aktive monitering med brug af vildtkameraer, registrering af sporforløb, eftersøgning efter DNA-spor i form af hår, ekskrementer, urin, blodspor og spytprøver fra nyligt nedlagt bytte i kombination med den passive monitering med registrering af oplysninger fra offentligheden og netværket af frivillige privatpersoner.

En række frivillige samler prøver, som de finder i naturen og sender til Naturhistorisk Museum. På Aarhus Universitet leder forskere efter DNA-spor i prøverne. DNA-spor findes typisk i væv, hår, ekskrementer, urin eller blodspor fra ulv.

Læs mere om ulvenes udbredelse i notatet ”Statusrapport fra den nationale overvågning af ulv (Canis lupus) i Danmark 4. kvartal 2021” her. (link)

For yderligere oplysninger, kontakt venligst:

Videnskabelig chef ved Naturhistorisk Museum Aarhus Kent Olsen, kent@nathist.dk /+45 40 27 20 30

Professor ved Institut for Ecoscience, Aarhus Universitet Peter Sunde, psu@ecos.au.dk / +45 20 63 07 04.

  • Kent Olsen