30. maj 2024

Ny forskning viser: Danske ulve er nataktive for at undgå mennesker

Ulveflokke i Danmark er 6-7 gange så aktive, når det er mørkt, som når det er lyst. Det gør danske ulve til nogle af de mest nataktive i hele verden. Hvorfor? For at undgå os mennesker.

Det viser ny dansk forskning, som er den hidtil største og mest dybdegående undersøgelse af sin slags i verden.

Naturhistorisk Museum i Aarhus og Aarhus Universitet overvåger sammen ulvene i Danmark for Miljøstyrelsen. De har i samarbejde undersøgt 5.259 vildtkameraoptagelser af voksne ulve fra ulverevirer i Jylland.

Disse tæller Lille Vildmose i Nordjylland, Klosterhede, Ulfborg og Skjern i Vestjylland, Nørlund i Midtjylland samt Oksbøl og Hovborg i det sydlige Jylland.

Det er interessant, at vi takket være et så omfattende datamateriale nu kan forklare hvilke faktorer, der styrer ulves døgnaktivitet herhjemme, fortæller Peter Sunde, der er professor ved Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet.

Undgår bevidst mennesker

I undersøgelsen har forskerne fra Naturhistorisk Museum og AU fundet frem til, hvornår på døgnet der oftest registreres ulve på vildtkameraer. Målingerne er blevet sammenlignet med den tilsvarende aktivitet for hhv. mennesker og hjortevildt, samt om det var lyst eller mørkt.

Ulvenes døgnaktivitet viser sig at afhænge af alle tre faktorer samtidig. Ulve er mest aktive, når det er mørkt, når deres byttedyr er aktive, og når der er færrest mennesker aktive i skoven.

Den vigtigste enkeltfaktor er dog mennesker. Lav aktivitet af mennesker når det er mørkt, forklarer således det meste af ulvenes nataktivitet.

Kan de ikke undgå os i rum – undgår de os i tid

Sammenholder vi resultaterne med undersøgelser af ulves døgnaktivitet i resten af verden, er danske ulve blandt de mest nataktive. Fra andre lande ved vi, at ulve er aktive i områder langt væk fra veje og beboelse – især om dagen.

Men i et land uden store sammenhængende skove, masser af skovveje, og høj befolkningstæthed er dette vanskeligt, da ulve færdes over store områder.

Når danske ulve har svært ved at undgå mennesker i rum, kan de i stedet undgå os i tid. Det er derfor meget interessant, at vi nu kan påvise, hvordan ulvene tilpasser deres døgnrytme for at undgå mennesker, forklarer Kent Olsen, der er Forsknings- og samlingschef ved Naturhistorisk Museum i Aarhus.

Døgnaktivitet afhænger af lyse timer

Ulves aktivitetsmønster følger delvist dagens længde. Når dagene er længst, er den natlige aktivitetsperiode kortest. Om sommeren er der dog ikke nok mørke timer til, at ulve kan nøjes med kun at jage i mørke. Omvendt behøver de næsten kun være nataktive om vinteren.

Resultatet tyder også på, at ulve i Danmark gør, hvad de kan, for at undgå os mennesker.

Ifølge Ulveatlas.dk, som drives af Naturhistorisk Museum, anslås det, at der i øjeblikket er mellem 32 og 42 voksne ulve i Danmark, herunder otte par.

Figur 1 viser, at ulve er mest aktive (rød kurve), når det er mørkt, når der er få mennesker i skoven (blå kurve), og når ulves byttedyr er aktive (grøn kurve).

 

Figur 2 viser ulves, byttedyrs og menneskers døgnaktivitet i løbet af året.

Link til videnskabelig artikel i tidsskriftet Wildlife Biology: https://nsojournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/wlb3.01251

For yderligere oplysninger – kontakt venligst:

Peter Sunde, Professor, Institut for Ecoscience, Aarhus Universitet: 20 63 07 04 / psu@ecos.au.dk

Kent Olsen, Forsknings- og samlingschef, seniorforsker, Naturhistorisk Museum i Aarhus: 40 27 20 30 / kent@nathist.dk

 

  • Kent Olsen