14. mar 2019

Færre ulve i Danmark

I løbet af 2018 er flere ulve udvandret eller forsvundet, og der kom ikke nye hvalpe. Registrering af et - muligvis nyt - ulvepar kan betyde nye ulvehvalpe i 2019.

I efteråret 2018 var der billeder af og spor efter minimum fire-fem ulve i Danmark. Af disse blev ’Djurslandulven’ fundet i Schleswig-Holstein i januar 2019, og kan have krydset landegrænsen inden årsskiftet.

Hvis dette var tilfældet, var status ved årets udgang én mindre, det vil sige tre til fire ulve. De øvrige ulve fordelte sig på to-tre i Vestjylland (heraf et par) og én i Nordjylland. Det viser et statusnotat fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet og Naturhistorisk Museum Aarhus.

Det faktiske antal ulve i efteråret 2018 år kan være både højere og lavere end hvad forskerne anslår, idet kendte individer kan være udvandret eller være døde uden at være registreret som forsvundne endnu. Der kan også være ulve i form af enten nye individer eller tidligere udvandrede individer, der er vendt tilbage uden de endnu er registreret.

I rapporten skriver forskerne desuden, at der stadig er en teoretisk mulighed for, at unger fra 2017 er i live, dog uden at deres DNA-profil findes i databasen bag www.ulveatlas.dk. Der kan desuden være indvandret nye ulve fra Tyskland, som endnu ikke er registreret med genotype.

Fra den aktive overvågning med hjælp fra de mange frivillige, som deltager i efteruddannelse og hjælper forskerne bag overvågningen af ulvene i Danmark, fremgår det af rapporten, at der har været 71 fund af spor efter ulv eller formodet ulv i sidste kvartal af 2018.

Fundene er resultatet af den aktive monitering med brug af vildtkameraer, registrering af sporforløb, eftersøgning efter DNA-spor i form af hår, ekskrementer, urin, blodspor og spytprøver fra nyligt nedlagt bytte i kombination med den passive monitering med registrering af oplysninger fra offentligheden. Resultaterne er blevet tilføjet i den nationale database, der kurateres af Naturhistorisk Museum Aarhus.

Mulighed for nye ulveunger i 2019
Fra april til november sidste år registrerede vildtkameraerne, der anvendes i bestandsovervågningen, kun billeder og video af enlige ulve. Men i midten af november blev en han og en hun fotograferet af et vildtkamera i Vestjylland. Parret er siden blevet set på flere vildtkameraer.

Forskerne kan endnu ikke sige, om der er tale om det par, der fik unger i 2017, før der foreligger DNA-profiler fra hannen og hunnen i det ”nye” par. En række DNA-prøver fra ulve-ekskrementer er nu under analyse med henblik på at fastslå identiteten af de ulve, som i dag er i Ulfborgreviret.

Nedlæggelse af husdyr
I forbindelse med angreb på husdyr har Miljøstyrelsen ønsket at få be- eller afkræftet, om der i de konkrete tilfælde kan findes DNA-spor fra ulv. I de tilfælde, hvor der kan konstateres DNA fra ulv, er der i tillæg til artsbestemmelsen ønsket identifikation til individ og køn, hvis kvaliteten af DNA-sporet gør det muligt.

I materialet fra perioden 1. oktober-31. december 2018 indgår seksten spytprøver udtaget fra bidmærker på får, lam eller kalve i Jylland foruden et krondyr (holdt bag hegn). Ni af disse prøver førte til artsbestemmelse, hvoraf to stammede ulv, fire fra guldsjakal og tre fra hund. Tre prøver viste spor af et dyr fra hundefamilien, men uden at arten kunne bestemmes, og i fire prøver fandtes ikke DNA fra rovdyret.

Læs notatet her: ”Statusrapport fra den nationale overvågning af ulv (Canis lupus) i Danmark - 4. kvartal 2018”.

I henhold til den kontrakt, som Miljøstyrelsen har indgået med det videnskabelige konsortium mellem Naturhistorisk Museum i Aarhus og DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet om overvågning af ulv i Danmark, skal konsortiet udarbejde en kvartalsvis aktivitets- og resultatrapport.

For yderligere oplysninger, kontakt venligst videnskabelig chef ved Naturhistorisk Museum Kent Olsen kent@nathist.dk /+45 40 27 20 30 eller seniorforsker ved Institut for Bioscience, Aarhus Universitet Peter Sunde psu@bios.au.dk/ +45 20 63 07 04.

  • Kent Olsen