18. jul 2022

Ulvepar i Skjernreviret i Vestjylland har fået hvalpe

Danmarks femte sikre yngleforekomst af ulv er nu bekræftet ud fra optagelser fra vildtkameraer og observationer. Det konstaterer forskere fra Naturhistorisk Museum Aarhus og Aarhus Universitet, som overvåger ulvene i Danmark for Miljøstyrelsen.

Den nationale ulveovervågning kunne i sin seneste statusopgørelse fortælle, at et nyt ulvepar, bestående af den danskfødte hunulv GW1434f og den indvandrede hanulv GW2020m, havde etableret sig i Skjernreviret i Vestjylland i november 2021. Dette par har – som forventet – nu fået hvalpe.

Mandag den 27. juni fangede et vildtkamera, opsat til at overvåge ulvene, en hunulv fulgt af syv hvalpe. Efterfølgende optagelser har vist, at der er mindst otte hvalpe i kuldet. Hvalpene vurderes til at være født i begyndelse af maj og er dermed ca. to en halv måneder gamle på nuværende tidspunkt.

Billede 1. Foto fra vildtkamera fra den 30. juni 2022 viser tre ud af de mindst otte ulvehvalpe i Skjernreviret i Vestjylland. Foto: Simon Bomholt, Eskil J. Nielsen-Ferreira, Naturhistorisk Museum Aarhus & Aarhus Universitet.

Billede 2. Foto fra vildtkamera fra den 14. juli 2022 viser hunulven GW1434f med otte hvalpe i Skjernreviret i Vestjylland. Foto: Simon Bomholt, Eskil J. Nielsen-Ferreira, Naturhistorisk Museum Aarhus & Aarhus Universitet.

 

 

Video: Videoen viser optagelser fra et af de opsatte vildtkameraer i Skjernreviret i Vestjylland, hvor op til otte hvalpe ses bevæge sig rundt sammen med hunulven GW1434f. Video: Simon Bomholt, Eskil J. Nielsen-Ferreira, Naturhistorisk Museum Aarhus & Aarhus Universitet.

 

Undgå forstyrrelse

Ulvefamiliens aktivitetsområde i Skjernreviret er centreret på Borris Skydeterræn, som dækker 47 km2. Skydeterrænet er militært øvelsesområde, og al adgang til terrænet er omfattet af en række betingelser. Primært af sikkerhedsmæssige grunde, men også af hensyn til dyre- og fuglelivet. Militære afspærringer skal respekteres. Ved indkørslerne til skydeterrænet på Borriskrogvej findes informationsstandere med adgangstider. Her er også en publikumsfolder om terrænet med et kort over området med markering af veje, hvor man lovligt må færdes.

På dage, hvor militæret ikke træner, er Borris Skydeterræn åbent for publikum fra kl. 8.00 morgen og til solnedgang. Færdsel er kun tilladt på specifikke navngivne veje (veje med vejskilte markeret med lilla farve på kortet i publikumsfolderen). Al øvrig færdsel i terrænet, på brandbælter, stier og kampvognsspor er forbudt. Der skal overalt udvises det størst mulige hensyn til naturen.

Siden ulveparrets etablering i efteråret 2021 har de voksne ulve flere gange kunne iagttages på forstyrrelsesfri afstand. De bedste udkigspunkter er fra vejene på de højtliggende steder på det centrale hedeområde. Størst chance for at observere ulvene med unger fås derfor ved at stille sig med en kikkert et sted med god udsigt over det omkringliggende område – og væbne sig med tålmodighed. Det har givet en række af områdets gæster mange og store naturoplevelser.

Miljøstyrelsen henstiller til, at man ikke går ud og leder aktivt efter ulvehvalpene.

 

For yderligere oplysninger, kontakt venligst:

Videnskabelig chef ved Naturhistorisk Museum Aarhus Kent Olsen, kent@nathist.dk / +45 40 27 20 30

Professor ved Institut for Ecoscience, Aarhus Universitet Peter Sunde, psu@ecos.au.dk / +45 20 63 07 04.

 

Billeder og video 

Billeder og video må bruges frit mod behørig kildeanvisning efter god presseskik til omtale af denne historie. Billederne må ikke bruges til omtale af 3. parts (formodede) observationer af ulv eller som illustration af artikler, der ikke omtaler Naturhistorisk Museum Aarhus eller Aarhus Universitets undersøgelser af ulv i Danmark, uden foregående aftale.

  • Kent Olsen