8. jan 2020

Aarhus vinder overvågningen af ulve i Danmark

Det videnskabelige konsortium mellem Naturhistorisk Museum i Aarhus og DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet har igen vundet udbudskontrakten med Miljøstyrelsen om at udføre systematisk overvågning af ulve i Danmark i perioden 2020-2021.

Naturhistorisk Museum i Aarhus og Aarhus Universitet kan fortsætte arbejdet med den nationale ulvedatabase. Forskerne skal stå for denne overvågning og udføre DNA-analyser, ligesom et DNA-register over samtlige individer skal opdateres og samkøres med fund fra Polen, Tyskland, Holland og Belgien som led i det centraleuropæiske samarbejde om genetisk overvågning af ulv (CEwolf).

Hver eneste ulv skal registreres
For at kunne forvalte ulven i et landskab som det danske og holde befolkningen underrettet, kræver det viden om bestandens størrelse, sammensætning og udvikling. Derfor består opgaven for forskerne også i at vedligeholde registeret over hver eneste ulv i Danmark, baseret på det enkelte individs DNA-profil.

Selv om der i dag er opsat vildtkameraer, og en række trænede frivillige indsamler oplysninger og indsender prøver med DNA-spor, er der stadig brug for yderligere viden. Særligt enlige ulve under vandring kan tilbagelægge store afstande på kort tid og er derfor svære at følge. Derfor opfordres alle med interesse i at bidrage med viden om ulve til at indsende eksempelvis billeder eller observationer af ulve og formodede ulve via www.ulveatlas.dk”, fortæller Kent Olsen.

Forskere beder offentligheden rapportere ulvefund
Den officielle nationale bestandsovervågning af ulv under Miljø- og Fødevareministeriet forsætter i det nye år. Det er forskerne bag det eksisterende ulveregister, der fortsat skal indsamle viden om ulve i Danmark – og de beder offentligheden om hjælp.

Vi kan ikke være alle steder på én gang, så tip fra offentligheden om mulige eller sikre ulvefund er af stor vigtighed. Dette gælder både fund, som kan dokumenteres (fx fotos eller DNA-prøver fra ekskrementer eller nedlagt bytte) – såvel som ubekræftede observationer, som kan lede os på sporet af en ny ulv. Så hvis du ser eller finder spor efter en mulig ulv – døde dyr, spor, afføring eller lignende – så skynd dig at dokumentere det med mobiltelefonen. Hvis du tager et billede af afføring, så læg en genstand med kendte mål ved siden af, så vi kan bekræfte størrelsen”, opfordrer projektleder Kent Olsen fra Naturhistorisk Museum i Aarhus.

Museet og Aarhus Universitet står for arbejdet med at udbygge og videreføre det nationale ulveregister, der skal danne grundlag for beslutninger om, hvordan vi skal leve med vilde ulve i den danske natur.

For at det nationale ulveregister fortsætter med at være en succes, har forskerne brug for hjælp fra alle med interesse i at bidrage med viden om ulve. Derfor inviterer de nu folk til at indsende for eksempel billeder eller observationer af ulve og formodede ulve via www.ulveatlas.dk.

Det understreges, at al færdsel og dataindsamling altid skal foregå efter almindeligt gældende regler for offentlig adgang og opførsel på offentlige og private arealer, med mindre man har fået tilladelse om andet fra grundejer. Du kan læse mere om hvordan de danske ulve overvåges på www.ulveatlas.dk.

Følg de danske ulve på Ulveatlas.dk
 www.ulveatlas.dk kan man læse mere om, hvordan man kan indsende iagttagelser, afføringsprøver og andre spor, og på den måde bidrage til den samlede viden om ulve i Danmark. Her kan man også følge arbejdet med at registrere ulve og se de seneste dokumenterede fund af ulv. Verificerede ulvefund i Danmark vil med en geografisk opløsning på 10x10 km kunne ses på hjemmesiden, hvor man kan foretage søgninger efter dato og kvadrat.

For yderligere oplysninger, kontakt venligst:

Læs om mere udbuddet af ulveovervågningen på Miljøstyrelsen hjemmeside.

Videnskabelig chef ved Naturhistorisk Museum Aarhus Kent Olsen, kent@nathist.dk /+45 40 27 20 30.
Seniorforsker ved Institut for Bioscience, Aarhus Universitet Peter Sunde, psu@bios.au.dk / +45 20 63 07 04.

FOTOS til download

Billederne kan downloades ved at trykke på linkene herunder. Billederne må ikke bruges til omtale af 3. parts (formodede) observationer af ulv eller som illustration af artikler, der ikke omtaler Naturhistorisk Museum Aarhus og DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitets undersøgelser af ulv i Danmark, uden forudgående aftale.

Foto 1: Foto fra den 21. september 2019, der viser en af Ulfborgparrets hvalpe fra 2019. Foto: Kent Olsen, Naturhistorisk Museum Aarhus.

 

Foto 2: Foto fra vildtkamera fra den 20. november 2019, der viser en af Ulfborgparrets hvalpe fra 2019. Foto: Thomas Boesdal, Søren Krabbe, Mads Skamris, Naturhistorisk Museum Aarhus & Aarhus Universitet.

  • Kent Olsen