4. mar 2021

Ingen nye ulve kom til Danmark i efteråret

Seneste status for den danske ulvebestand viser, at der stadig lever en halv snes ulve i Danmark. I 4. kvartal er 40 ekskrementprøver, som formodes at stamme fra danske ulve, blevet analyseret til arts- og haplotypeniveau ud fra mtDNA-markører. Disse analyser viste, at 36 prøver indeholdt DNA fra ulv.

I perioden 1. oktober-31. december 2020 har der befundet sig mellem ni og ti ulve i Danmark. Fem af ulvene er indvandret fra Tyskland, mens fire eller fem ulve er født i Danmark.

I et nyt notat fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi og Naturhistorisk Museum Aarhus vurderer forskerne bag overvågningsprogrammet for ulv, at der i fjerde kvartal 2020 har befundet sig mellem ni og ti voksne ulve i Danmark.

Moderulven til de hvalpe, der blev født ved Ulfborg i 2019, har tilsyneladende fundet en ny mage. Der er fundet DNA-spor efter en ny hanulv i Ulfborg-reviret, og det indikerer, at der er skiftet ud i parret, viser statusrapporteringen for ulveovervågningen i Danmark.

Foruden det formentlig nydannede ulvepar i Ulfborg-reviret, drejer det sig om fem formentlig revirhævdende enlige ulve, som opholder sig i henholdsvis Råbjerg-reviret i Nordjylland, i Klosterhede-reviret i Vestjylland, i Skjern-reviret i Vestjylland, i Oksbøl-reviret i Sydvestjylland, og i Hovborg-reviret i det sydlige Midtjylland. Dertil kan op til tre andre ulve befinde sig i landet med den kun anden indvandrede hunulv fra Tyskland i nyere tid foruden to af de danskfødte hvalpe fra 2019.

DNA-spor fra ulv, ræv og hund i prøver
I 4. kvartal er 40 ekskrementprøver, som formodes at stamme fra danske ulve, blevet analyseret til arts- og haplotypeniveau ud fra mtDNA-markører. Disse analyser viste, at 36 prøver indeholdt DNA fra ulv, mens én ikke indeholdt brugbare DNA-spor, én stammede fra ræv og to stammede fra hund. Alle 36 sikre ulveprøver er blevet forsøgt fuldt analyseret i forhold til en køns- og individbestemmelse.

Fundene er resultatet af den aktive monitering med brug af vildtkameraer, registrering af sporforløb, eftersøgning efter DNA-spor i form af hår, ekskrementer, urin, blodspor og spytprøver fra nyligt nedlagt bytte i kombination med den passive monitering med registrering af oplysninger fra offentligheden og netværket af frivillige privatpersoner.

En række frivillige samler for www.ulveatlas.dk prøver, som de finder i naturen og sender til Naturhistorisk Museum. På Aarhus Universitet leder forskere efter DNA-spor i prøverne. DNA-spor findes typisk i væv, hår, ekskrementer, urin eller blodspor fra ulv.

Læs mere om ulvenes udbredelse i notatet her: ”Statusrapport fra den nationale overvågning af ulv (Canis lupus) i Danmark - 4. kvartal 2020”.

For yderligere oplysninger, kontakt venligst:
Videnskabelig chef ved Naturhistorisk Museum Aarhus Kent Olsen, kent@nathist.dk /+45 40 27 20 30.
Professor ved Institut for Bioscience, Aarhus Universitet Peter Sunde, psu@bios.au.dk / +45 20 63 07 04.

  • Kent Olsen