12. mar 2024

To ulve trafikdræbt i weekenden

To ulve er i weekenden blev fundet dræbt i trafikken på hver deres vejstrækning i det centrale Midtjylland. Det konkluderer patologerne ved Københavns Universitet, som har obduceret dyrene.

I weekenden den 9. og 10. marts er to ulve, en voksen han og en ung hun, blevet fundet kørt ned i trafikken. Hanulven blev fundet i kanten af motortrafikvejen mellem Billund og Vejle, mens hunulven lå ved Herning-Vejle Motorvejen mellem Brande og Arnborg. Begge dyr bar tydeligt præg af at være ramt af et køretøj.

Mandag blev begge dyr obduceret af veterinærpatologer ved Patologivagten på Københavns Universitet. Veterinærpatolog Tim Kåre Jensen fra Patologivagten fastslår, at begge dyr utvivlsomt er døde af de læsioner, de har fået under påkørslen.

Det var to sunde, flotte og velnærede dyr i god kondition, som er blevet dræbt øjeblikkelig ved at blive påkørt af et køretøj. Det er tydeligvis et rent trafikdrab, for der var ingen sygdomstegn og absolut heller ingen tegn på anskydning,” siger veterinærpatolog Tim Kåre Jensen.

Ved obduktionen konstaterede patologerne, at begge ulve havde voldsomme indre blødninger, de indre organer var ødelagt som ved et meget hårdt stød. Hunulven havde i øvrigt brækket ryggen, baghovedet var ødelagt, og der var skader på ribbenene og bagben. Det indikerede, at dødsårsagen var påkørsel, og læsionerne var så voldsomme, at begge ulve efter al sandsynlighed var død med det samme, da de blev ramt af hvert sit køretøj. Kadaverenes tilstand i øvrigt, tydede på, at de havde ligget ganske kort tid, formentlig mindre end det døgn.

Ulvene blev også røntgenfotograferet, og ud fra røntgenbillederne kunne veterinærpatologen se, at de ikke var blevet anskudt.

En han og en hun

Det dyr, der blev fundet på motortrafikvejen mellem Billund og Vejle, var en voksen han på 43 kilo og ved godt huld. Det var tydeligvis et voksent dyr, men tandsættet, som kun var lidt slidt, vidnede om, at det også var et relativt ungt dyr.

Dyret, som blev kørt ned på motorvejen mellem Brande og Arnborg, var en ung hun på 30 kilo og ved normalt huld.

Der er formentlig tale om en hunhvalp fra sidste år. Hvalpene forlader ofte deres forældre i februar og marts, når de er knap et år gamle, og jeg vil tro, at denne hun er fra et af de ulvekuld, som blev født sidste år i enten Hovborg-reviret eller Skjern-reviret,” vurderer Kent Olsen, som er videnskabelig chef og seniorforsker ved Naturhistorisk Museum Aarhus og leder af den nationale ulveovervågning.

Handyret kan enten være en strejfende ulv, som er kommet over grænsen for nyligt, eller en revirhævende han fra et af revirerne i det centrale Midtjylland.

Det kan vi først endeligt afgøre, når vi har resultatet af de DNA-test vi har udtaget vævsprøver til under obduktionen,” siger Kent Olsen. Han føler sig sikker på, at begge dyr faktisk er ulve selvom der findes ulvelignende hunde, som har meget stor lighed med ulve. Resultatet af prøverne kan forventes i løbet af cirka seks uger.

Antallet af ulve

Den nationale ulveovervågning vurderer, at der med udgangen af februar befandt sig 39-44 ulve i Danmark, hvilke fordeler sig på 8 par og kobler, én enlige stationær ulv og resten enlige strejfende ulve.

Med de to trafikdræbte ulve i weekenden, vurderer vi, at antallet af ulve aktuelt er to individer lavere, så der nu er 37-42 ulve,” siger Kent Olsen.

Grundet antallet af forskellige ulve i Danmark og en kombination af den naturlige forsinkelse på DNA-resultater og det faktum, at der i overvågningsopgaven fra og med 2024 er afsat midler til et begrænset antal DNA-analyser på årsbasis, er det ikke længere muligt at angive et så præcist estimat over antallet af ulve, som det til og med 2023 har været tilfældet.

Indgår i den videnskabelig samling

De to trafikdræbte ulve vil efter obduktionen overgå til de videnskabelige samlinger på Statens Naturhistoriske Museum på Københavns Universitet. Derfor deltog samlingsmedarbejder og konservator ved Statens Naturhistoriske Museum, Mikkel Høegh Post i obduktionen for at sikre ulvenes skind og skeletter, så de kan indgå i samlingen på samme vis som andre død ulve i Danmark. Her ligger de to tidligere trafikdræbte ulve fundet henholdsvis den 23. november 2023 på den nordjyske motorvej ved Torsted vest Rold Skov og den 20. december 2022 på Esbjerg-motorvejen ved Kvaglund, den ulovligt skudte ulv fra den 16. april 2018 i Ulfborg-reviret i Vestjylland og landets første ulve, der blev fundet selvdød den 16. november 2012 i Thy.

For yderligere oplysninger, kontakt venligst:

Videnskabelig chef og Seniorforsker ved Naturhistorisk Museum Aarhus, Kent Olsen, kent@nathist.dk /+45 40 27 20 30.

Veterinærpatolog og Seniorrådgiver ved Patologivagten, Københavns Universitet, Tim Kåre Jensen, tkje@sund.ku.dk / +45 93 56 52 83.

Fotos

Billederne kan downloades ved at trykke på links herunder. Billederne må ikke bruges til omtale af 3. parts (formodede) observationer af ulv eller som illustration af artikler, der ikke omtaler Naturhistorisk Museum Aarhus og Aarhus Universitets undersøgelser af ulv i Danmark, uden forudgående aftale.

 

Billede 1. Trafikdræbt hanulv under obduktion. Foto: Naturhistorisk Museum i Aarhus.

 

Billede 2. Trafikdræbt hunulv inden obduktion. Foto: Naturhistorisk Museum i Aarhus.

 

Billede 3. Efter obduktionen af den trafikdræbt hanulv blev skind og skellet sikret til de videnskabelige samlinger på Statens Naturhistoriske Museum på Københavns Universitet. Foto: Naturhistorisk Museum i Aarhus.

  • Kent Olsen