3. jan 2023

Tredive danske ulve i andet kvartal 2022

Der var omkring 30 ulve i Danmark i 2. kvartal af 2022.

Forskere vurderer, at der i 2. kvartal 2022 har befundet sig omkring 16 voksne ulve, samt to nye ungekuld på mindst seks og otte årsunger i Danmark.

Det viser et statusnotat fra Naturhistorisk Museum Aarhus og DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet, der sammen står for overvågningen af ulve i Danmark.

Af de 16 ulve, var de ni immigranter og syv danskfødte. De var fordelt på tre par, fem stationære, enlige ulve, og fem strejfdyr.

 

Figur 1. Geografisk fordeling af sikre og bekræftede (C1 og C2: Rød), sandsynlige (C3a: Orange) og mulige (C3b: Gul) fund af ulv i Danmark i perioden 1. april-30. juni 2022. Sorte cirkler markerer områder med stationære ulve. Stationære, enlige ulve er markeret i Råbjerg-reviret (GW781m) i Nordjylland, i Lille Vildmose-reviret (GW2368m) i Nordjylland, i Klosterhede-reviret (GW1430m) i Vestjylland, og i Ulfborg-reviret (GW2528m) i Vestjylland. Ulvepar er markeret i henholdsvis Skjern-reviret (GW1434f og GW2020m, samt nye otte hvalpe) i Vestjylland, Oksbøl-reviret (GW2583f og GW1468m) i Sydvestjylland, og i Hovborg-reviret (GW1700f og GW1469m, samt GW2584f [”hjemmeboende” hvalp fra 2021] og seks nye hvalpe født i 2022) i det sydlige Midtjylland. (hanner=m og hunner=f). (Figur fra ”Statusrapport fra den nationale overvågning af ulv (Canis lupus) i Danmark 2. kvartal 2022”).

Døde, forsvundne og udvandrede ulve

I Danmark er der til dato registreret 37 forskellige ulveindivider med kendt genotype: 20 er indvandret fra Tyskland og 17 er danskfødte. Det er ulvenes genetiske profiler, som muliggør en kortlægning af deres familiære tilhørsforhold i den centraleuropæiske lavlandsbestand. Det er ligeledes den genetiske profil, der gør det muligt at følge de voksnes individers vandringer mellem Tyskland og Danmark og tilsvarende følge flere af de danskfødte ulves vandring fra deres fødested til Tyskland. Hvis en ulv forlader Danmark, kan registrerede fund syd for grænsen fortsat følges i det Centraleuropæiske ulveregister.

I skrivende stund (december 2022) er to af de 37 ulve med kendt genotype dokumenteret døde i Danmark (én død af sygdom, én skudt ulovligt), fem er udvandret til Tyskland (tre af disse blev siden dræbt af bil-påkørsel), og 14 har været borte i mere end ét år efter sidst at være registreret i Danmark. Disse regnes som forsvundne, dvs. døde uden kendt årsag.

Frivillige hjælper med at overvåge ulve

Fundene er fortrinsvis resultatet af den aktive overvågning med brug af vildtkameraer, registrering af sporforløb, eftersøgning efter DNA-spor i form af hår, ekskrementer, urin, blodspor og spytprøver fra nyligt nedlagt bytte i kombination med den passive overvågning med registrering af oplysninger fra offentligheden og netværket af frivillige privatpersoner.

En række frivillige samler prøver, som de finder i naturen og sender til Naturhistorisk Museum. På Aarhus Universitet leder forskere efter DNA-spor i prøverne. DNA-spor findes typisk i væv, hår, ekskrementer, urin eller blodspor fra ulv.

Læs mere om ulvenes udbredelse i notatet ”Statusrapport fra den nationale overvågning af ulv (Canis lupus) i Danmark 2. kvartal 2022”.

For yderligere oplysninger, kontakt venligst:

Videnskabelig chef ved Naturhistorisk Museum Aarhus Kent Olsen, kent@nathist.dk /+45 40 27 20 30.

Professor ved Institut for Ecoscience, Aarhus Universitet Peter Sunde, psu@ecos.au.dk / +45 20 63 07 04.

 

  • Kent Olsen