18. okt 2022

Fjorten danske ulve i første kvartal 2022

Der var omkring 14 ulve i Danmark i 1. kvartal af 2022.

Forskere vurderer, at der i 1. kvartal 2022 har befundet sig omkring ti voksne ulve, samt et ungekuld fra 2021 på fire årsunger i Danmark.

Det viser et statusnotat fra Naturhistorisk Museum Aarhus og DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet, der sammen står for overvågningen af ulve i Danmark.

Af de 14 ulve, var de syv immigranter og syv danskfødte. De var fordelt på tre par, fem stationære, enlige ulve, og tre strejfdyr.

 Ulveparrene omhandler:

 • Skjern-reviret (GW1434f: danskfødt i Ulfborg-reviret i 2019 og GW2020m: indvandret fra Tyskland i august 2021) i Vestjylland (etableret i november 2021).
 • Hovborg-reviret (GW1700f: indvandret fra Tyskland i juni 2020 og GW1469m: danskfødt Ulfborg-reviret i 2019) i det sydlige Midtjylland (etableret i december 2020). I 2021 fik Hovborg-parret et kuld på mindst fire årsunger (fire hunner), der alle har opholdt i Hovborg-reviret de første måneder af 1. kvartal 2022, men hvor tre individer i løbet af marts er udvandret fra reviret, mens én forsat befandt sig der ved kvartalets udgang. En af de udvandrede hunner dannede i marts par med hanulven i Oksbøl-reviret.
 • Oksbøl-reviret (GW2583f: danskfødt i Hovborg-reviret i 2021 og GW1468m: danskfødt i Ulfborg-reviret i 2019) i Sydvestjylland (etableret i marts 2022).

Ud over ulveparrene, var der følgende syv enlige ulve med fem stationære, enlige ulve, og tre strejfdyr.

De fem stationære omhandler:

 • GW781m i Råbjerg-reviret i Nordjylland (indvandret fra Tyskland i november 2017).
 • GW2368m i Lille Vildmose-reviret i Nordjylland (indvandret fra Tyskland i april 2021).
 • GW1430m i Klosterhede-reviret i Vestjylland (indvandret fra Tyskland ved årsskiftet 2019/2020).
 • GW2528m i Ulfborg-reviret i Vestjylland (indvandret fra Tyskland i september 2021).
 • GW2584f i Hovborg-reviret i det sydlige Midtjylland (”hjemmeboende” ungulv født i Hovborg-reviret i 2021).

De tre strejfulves nuværende opholdssted er usikkert, men regnes for at være i Danmark:

 • GW1894m (indvandret fra Tyskland i december 2021, sidst registreret i maj 2022 i Vestjylland).
 • GW2582f (danskfødt i Hovborg-reviret i 2021, sidst registreret i september 2022 i det sydlige Midtjylland).
 • GW2585f (danskfødt i Hovborg-reviret i 2021, sidst registreret i marts 2022 i Vestjylland).

Da strejfulve færdes over store afstande, kan det præcise antal i skrivende stund være enten højere eller lavere end dette estimat.

 

Figur 1. Geografisk fordeling af sikre og bekræftede (C1 og C2: Rød), sandsynlige (C3a: Orange) og mulige (C3b: Gul) fund af ulv i Danmark i perioden 1. januar-31. marts 2022. Sorte cirkler markerer områder med stationære ulve. Stationære, enlige ulve er markeret i Råbjerg-reviret (GW781m) i Nordjylland, i Lille Vildmose-reviret (GW2368m) i Nordjylland, i Klosterhede-reviret (GW1430m) i Vestjylland, og i Ulfborg-reviret (GW2528m) i Vestjylland. Ulvepar er markeret i henholdsvis Skjern-reviret (GW1434f og GW2020m) i Vestjylland, Oksbøl-reviret (GW2583f og GW1468m) i Sydvestjylland, og i Hovborg-reviret (GW1700f og GW1469m, samt fire hvalpe, hvoraf en, GW2583f i marts udvandrede til Oksbøl-reviret) i det sydlige Midtjylland. (hanner=m og hunner=f). (Figur fra ”Statusrapport fra den nationale overvågning af ulv (Canis lupus) i Danmark 1. kvartal 2022”).

Døde, forsvundne og udvandrede ulve

I Danmark er der til dato registreret 37 forskellige ulveindivider med kendt genotype: 20 er indvandret fra Tyskland og 17 er danskfødte. Det er ulvenes genetiske profiler, som muliggør en kortlægning af deres familiære tilhørsforhold i den centraleuropæiske lavlandsbestand. Det er ligeledes den genetiske profil, der gør det muligt at følge de voksnes individers vandringer mellem Tyskland og Danmark og tilsvarende følge flere af de danskfødte ulves vandring fra deres fødested til Tyskland. Hvis en ulv forlader Danmark, kan registrerede fund syd for grænsen fortsat følges i det Centraleuropæiske ulveregister.

I skrivende stund (oktober 2022) er to af de 37 ulve med kendt genotype dokumenteret døde i Danmark (én død af sygdom, én skudt ulovligt), fem er udvandret til Tyskland (tre af disse blev siden dræbt af bil), og 14 har været borte i mere end ét år efter sidst at være registreret i Danmark. Disse regnes som forsvundne, dvs. døde uden kendt årsag. Ud over de forsvundne ulve er der yderligere mindst to ulve, der regnes som døde uden af være blevet fundet. Det er en uidentificeret immigrant fra 2013-2014, og en hvalp født i 2017, som der aldrig er fundet DNA efter (videooptagelser viste der var otte hvalpe i kuldet, hvoraf der siden blev fundet profiler på de syv).

Frivillige hjælper med at overvåge ulve

Fundene er fortrinsvis resultatet af den aktive overvågning med brug af vildtkameraer, registrering af sporforløb, eftersøgning efter DNA-spor i form af hår, ekskrementer, urin, blodspor og spytprøver fra nyligt nedlagt bytte i kombination med den passive overvågning med registrering af oplysninger fra offentligheden og netværket af frivillige privatpersoner.

En række frivillige samler prøver, som de finder i naturen og sender til Naturhistorisk Museum. På Aarhus Universitet leder forskere efter DNA-spor i prøverne. DNA-spor findes typisk i væv, hår, ekskrementer, urin eller blodspor fra ulv.

Læs mere om ulvenes udbredelse i notatet Statusrapport fra den nationale overvågning af ulv (Canis lupus) i Danmark 1. kvartal 2022”.

For yderligere oplysninger, kontakt venligst:

Videnskabelig chef ved Naturhistorisk Museum Aarhus Kent Olsen, kent@nathist.dk /+45 40 27 20 30

Professor ved Institut for Ecoscience, Aarhus Universitet Peter Sunde, psu@ecos.au.dk / +45 20 63 07 04.

 • Kent Olsen