8. apr 2019

Ulv påkørt i Sønderjylland i februar

I februar blev en ulv påkørt i Sønderjylland. Ulven, hvis identitet er ukendt, formodes at have overlevet påkørslen.

Om aftenen den 3. februar 2019 blev en ulv påkørt af en bil i Sønderjylland. I lyskeglen fra bilen nåede chaufføren at få indtryk af, at der kunne være tale om en stor hund, men nok nærmere en ulv. Dyret var væsentligt mere højbenet end en typisk schæferhund og lignede på alle måder en ulv ud fra størrelse, kropsholdning og farvetegninger. Ulven blev ramt af højre side af bilens kofanger, men forsvandt derefter du over marken og kunne ikke umiddelbart ses fra vejen.

DNA-spor bekræfter ulv

Morgenen efter påkørslen, indsamlede chaufføren på opfordring de af dyrets hår, som stadig kunne ses på bilens kofanger. Der var hverken blod eller vævsmateriale på bilen.

En DNA-analyse kan nu bekræfte, at hårene stammer fra en ulv. Det er første gange en ulv er bekræftet påkørt i Danmark.

Da DNA-sporene var begrænsede, har det ikke været muligt at foretage en bestemmelse af hvilket ulveindivid, der var tale om. Det kan derfor ikke afgøres om det en ulv tidligere kendt fra Danmark eller et nyt individ indvandret fra Tyskland.

Eftersøgt af to schweisshundeførere og en myndighedsrepræsentant

Efter påkørslen kontaktede chaufføren en af Schweiss-registrets hundeførere for at sikre, at en eftersøgning kunne foretages allerede morgen efter.

Den følgende morgen, blev en eftersøgning med to legitimerede hundeførere og en af Naturstyrelsens ulvekonsulenter gennemført fra påkørselsstedet. Der kunne på stedet ikke konstateres blodspor, men en af hundene fulgte et sport over en strækning på halvanden kilometer uden resultat. Siden påkørslen har den nationale overvågning af ulv, som varetages af Naturhistorisk Museum i Aarhus og DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet, ikke modtaget andre fund fra Sønderjylland. Ulven formodes derfor at have overlevet og vandret videre.

Når der er tale om en eftersøgning af en formodet nødstedt ulv har Naturstyrelsen i samarbejde med Miljøstyrelsen udarbejdet et sæt retningslinjer, der tager særlige forholdsregler, der rækker ud over de generelle regler for eftersøgninger af nødstedt vildt. Ifølge retningslinjerne bør en eftersøgning udelukkende foretages i fuldt dagslys, der bør deltage mindst to legitimerede hundeførere, og det tilstræbes, at en repræsentant for Naturstyrelsen deltager i eftersøgningen. Retningslinjerne om to hundefører og en myndighedsrepræsentant på samme tid er til for at sikre hundeførernes sikkerhed i forhold til de beslutninger, som kan være nødvendige at træffe under eftersøgningen og for at sikre, at eftersøgningen sker inden for rammerne af habitatdirektivet.

Håndtering af dødfunden ulv

Ifølge artsfredningsbekendtgørelsen er det ikke tilladt for uautoriserede personer at håndtere en dødfunden ulv. Hvis man påkører, dræber eller finder en død ulv, skal man derfor ikke røre den eller eftersøge den selv, men i stedet kontakte en af Naturstyrelsens ulvekonsulenter på deres vagttelefon 30 34 15 30. Naturstyrelsen vil efter aftale med Miljøstyrelsen herefter sørger for afhentning med henblik på efterfølgende undersøgelser.

Foto 1: Billede af kofangeren, hvor hår med DNA-spor fra ulv er indsamlet. Foto: Naturhistorisk Museum Aarhus.

Foto 1: Billede af kofangeren, hvor hår med DNA-spor fra ulv er indsamlet. Foto: Naturhistorisk Museum Aarhus.

 

Foto 2: Billede af hår med DNA-spor indsamlet fra kofangeren af den bil, der den 3. februar 2019 påkørte en ulv i Sønderjylland. Foto: Naturhistorisk Museum Aarhus.

 

Billeder må bruges frit mod behørig kildeanvisning efter god presseskik til omtale af denne historie. Billederne må ikke bruges til omtale af 3. parts (formodede) observationer af ulv eller som illustration af artikler, der ikke omtaler Naturhistorisk Museum Aarhus eller Aarhus Universitets undersøgelser af ulv i Danmark, uden foregående aftale.

Kontaktinformation

For yderligere oplysninger, kontakt venligst forsknings- og samlingschef ved Naturhistorisk Museum Aarhus, Kent Olsen kent@nathist.dk / +45 40 27 20 30 eller seniorforsker ved Institut for Bioscience, Aarhus Universitet, Peter Sunde psu@bios.au.dk / +45 20 63 07 04.

  • Kent Olsen