1. feb 2019

DNA-analyser fra ulvene GW923f, GW675f og GW491m samt supplerende artsbestemmelse af GW923f

I forbindelse med den verserende retssag, hvor en ulv blev nedlagt på en mark i Vestjylland, er det bl.a. blevet fremført, at Miljøstyrelsen ikke vil offentliggøre relevante DNA-analysesekvenser. Miljøstyrelsen modtager alene DNA-resultaterne og ikke analysesekvenserne for mitokondrielt DNA eller genotypedata for mikrosatellitter, hvorfor Miljøstyrelsen udelukkende har haft mulighed for at offentliggøre de overordnede konklusioner baseret på DNA-resultaterne. For at skabe klarhed i det aktuelle spørgsmål om den nedlagte ulvs oprindelse, har Miljøstyrelsen imidlertid anmodet Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE) om at rekvirere den dokumentation (analysesekvenserne samt genotypedata) som ligger til grund for resultatet af DNA-analysen af den nedlagte ulv GW923f samt dennes forældre GW675f og GW491m.

I notatet besvares følgende spørgsmål:

Hvad viser de genetiske data for ulvene GW923f, GW675f og GW491m og hvordan er sammenhængen mellem disse ulve og andre ulve i den Centraleuropæiske bestand?

Kort før ulven GW923f blev nedlagt blev der optaget en række film af ulven. Heriblandt en optagelse, hvor en traktorfører kører efter GW923f. Udviser GW923f i disse optagelser en adfærd, der kunne indikere, at der er tale om en ulvehybrid?

Indikerer GW923f’s fænotypiske karakteristika (fysisk fremtoning), at der var tale om en ulv eller en ulvehybrid?

Er der ud fra en samlet vurdering af GW923f’s slægtskabsbeskrivelse, adfærd og fænotypiske karakteristika indikationer på, at der skulle være tale om en ulvehybrid?

Analysesekvenser og genotypedata indgår som bilag til det faglige notat, hvori der redegøres for den øvrige kendte del af stamtræet til den nedlagte ulv GW923f også fremgår.

Læs notatet her: ”DNA-analyser fra ulvene GW923f, GW675f og GW491m samt supplerende artsbestemmelse af GW923f”.

For yderligere oplysninger, kontakt venligst videnskabelig chef ved Naturhistorisk Museum Kent Olsen kent@nathist.dk /+45 40 27 20 30 eller seniorforsker ved Institut for Bioscience, Aarhus Universitet Peter Sunde psu@bios.au.dk/ +45 20 63 07 04.

  • Kent Olsen