12. jul 2022

Ulvepar i Klelund Plantage ved Hovborg har fået hvalpe for andet år i træk

Danmarks fjerde sikre yngleforekomst af ulv er nu bekræftet ud fra observationer og vildtkamera-optagelser. Det er samtidigt første gang siden ulvens genindvandring, at et dansk ulvepar yngler for anden gang. Det konstaterer forskere fra Naturhistorisk Museum Aarhus og Aarhus Universitet, som overvåger ulvene i Danmark for Miljøstyrelsen.

Den nationale ulveovervågning har igennem foråret fulgt ulveparret i Hovborgreviret i Sydjylland, som består af den danskfødte hanulv GW1469m og den tyskfødte hunulv GW1700f. Parret etableredes i december 2020 og fik fire hvalpe i maj 2021 inden for hegnet i Klelund Plantage. Nu har parret igen fået hvalpe i samme område.

Fredag den 8. juli fangede vildtkameraer, opsat til at overvåge ulvene, én ny ulvehvalp. Optagelsen er gjort i den del af plantagen, hvor offentlighedens adgang er midlertidigt begrænset af hensyn til de ynglende ulve. Optagelsen og observationer afslører, at parret har haft ynglesucces. Det er endnu for tidligt at angive det præcise antal hvalpe før der foreligger flere optagelser eller observationer.

Hvalpene vurderes at være født i begyndelsen af maj og er dermed ca. to måneder gamle på nuværende tidspunkt. Hvalpene forventes ikke at bevæge sig uden for det hegnede område før til efteråret.

Video: Videoen viser en optagelse fra et af de opsatte vildtkameraer i Hovborgreviret i Sydjylland, hvor én hvalp ses bevæge sig rundt. Video: Klelund Dyrehave. 

Forstyrrelsesfrit område i Klelund Plantage

Frem til og med 1. oktober 2022 er det område i plantagen, hvor hvalpene færdes, midlertidigt lukket for offentlig færdsel. Det skyldes, at de danske myndigheder (jf. habitatdirektivets artikel 12 stk. 1) skal sikre, at ulve ikke ”forsætligt forstyrres, i særdeleshed i perioder, hvor dyrene yngler, udviser yngelpleje, overvintrer eller vandrer”.

Da ulveparret ynglede første gang i 2021, indførte Vejen og Varde Kommune adgangsforbud for publikum i ulvenes mest oplagte yngleområde fra 1. april til 1. oktober.

Adgangsforbuddet i 2021 gjorde det muligt for ulvene at opretholde en forholdsvis uforstyrret dagaktiv adfærd helt frem til forbuddets ophævelse. I denne periode bevægede ulvene sig ofte rundt på områdets nordlige hede- og mosearealer, hvor de kunne iagttages på forstyrrelsesfri afstand fra udkigstårnet på Agerbækvej. Det gav en meget lang række af skovens gæster mange og store naturoplevelser.

Med udgangspunkt i lovgivningen og de gode erfaringer fra 2021, har Vejen og Varde Kommune genindført et midlertidigt forstyrrelsesfrit område i Klelund Plantage fra 1. april 2022 til og med 1. oktober 2022. Det forstyrrelsesfrie område er markeret med skilte og oplysningstavler i området.

Miljøstyrelsen opfordrer på det kraftigste til, at man respekterer adgangsforbuddet. Den største chance for at observere ulvene og deres unger opnås desuden ikke ved at lede efter dem i terrænet, men ved at postere, hvor der er god udsigt over det forstyrrelsesfrie område. De bedste muligheder gives fra udkigstårnet på Agerbækvej.

For yderligere oplysninger, kontakt venligst:

Videnskabelig chef ved Naturhistorisk Museum Aarhus Kent Olsen, kent@nathist.dk / +45 40 27 20 30

Professor ved Institut for Ecoscience, Aarhus Universitet Peter Sunde, psu@ecos.au.dk / +45 20 63 07 04.

  • Kent Olsen