20. jul 2017

"Hvem" er ulvene i Danmark? og hvor kommer de fra?

Forskerne på Naturhistorisk Museum i Aarhus og Aarhus Universitet har offentliggjort nyt om de ulve, som man har DNA-spor efter. Som forskerne selv skriver på første side:

"Dette notat giver en systematisk oversigt over de seks individer, som indtil nu med sikkerhed er fundet i Danmark, samt deres oprindelse kortlagt gennem det Centraleuropæiske Ulvesamarbejde (CEWolf).

Det skal for god ordens skyld pointeres, at den aktuelle oversigt udelukkende omfatter individbestemmelser foretaget på baggrund af DNA-profiler og ikke alle verificerede forekomster af ulve i Danmark."

Ønsker man at læse hele notatet i sin fulde ordlyd, kan det læses her: Individuelle ulve (Canis lupus) dokumenteret i Danmark november 2012-juni 2017 vha. DNA-markører

DR har i forbindelse med offentliggørelsen af notatet lavet nedenstående grafik.

Ulve kender ingen grænser, og trods heftig debat om deres danske tilstedeværelse vil endnu flere ulve vandre hertil i fremtiden, siger forsker.
DR.DK
  • Kent Olsen