7. apr 2021

Husdyrholdere får bedre mulighed for tilskud til ulvehegn

Miljøstyrelsen udvider området i Vestjylland, hvor husdyrholdere kan få tilskud til ulvesikre hegn, til et område på størrelse med Lolland-Falster.

I takt med at ulven har etableret sig i Danmark, oplever flere husdyrholdere skader på deres dyr. Derfor udvider Miljøstyrelsen nu mulighederne for at få tilskud til ulvesikre hegn og som noget nyt nu også til alarmer, som kan advare om fejl på hegnet.

Tilskudsordningen kommer til at gælde i et område af Vestjylland på størrelse med Lolland-Falster – ca. 1730 kvadratkilometer. Det nye ulveområde strækker sig fra Søndervig i syd til Thyborøn i nord og mod øst helt ind til Videbæk, Aulum og Holstebro.

Flere stedfaste ulve

I 2017 blev Danmarks første ulveområde udpeget ved Ulfborg i Vestjylland, hvor landmænd fik mulighed for at søge tilskud til ulvesikre hegn inden for et afgrænset område. To år senere oprettede Miljøstyrelsen endnu et ulveområde i Midtjylland sydvest for Silkeborg.

Den nye udvidelse af det vestjyske ulveområde skyldes, at ulvene fra Ulfborg-reviret fra tid til anden har angrebet får uden for det oprindelige ulveområde, og mindst én ulv har ved flere lejligheder angrebet får omkring Klosterheden Plantage. Derfor etablerer Miljøstyrelsen nu ét samlet vestjysk ulveområde, som rummer ulvene fra både Ulfborg-reviret og Klosterheden-reviret.

Alle husdyrholdere, med mindre husdyr i et af de to ulveområder, kan søge tilskud til at etablere ulvesikre hegn for at beskytte dyrene mod angreb. Tilskuddet dækker udgifter til materialer og opsætning og er på op til 15 kr. pr. meter hegn. Landmændene kan desuden få tilskud til spændingsgiveren, som skal sørge for strøm i hegnet.

SMS-besked om fejl på hegn

Endelig bliver der som noget nyt indført et tilskud til hegnsalarmer. Det er apparater, som kan sættes fast på de ulvesikrede hegn og sende en alarm via SMS, hvis spændingen i hegnet pludselig falder. Spændingsfald kan skyldes, at højt gæs aflader hegnet eller at dyr har revet hegnet ned. Ved hurtigt at få besked kan dyrenes ejer få udbedret skaden med det samme, så dyrene sikres bedst muligt.

Læs mere om tilskud til ulvesikre hegn

Det vestjyske ulveområde

Den gule markering er det vestjyske ulveområde fra 2017. Den grønne markering er det nye vestjyske ulveområde

Fakta om ulveområderne

  • Der er to ulveområder i Danmark – ét i Vestjylland og ét i Midtjylland.
  • Hvis man har husdyr i et ulveområde og gentagende gange oplever ulveangreb, er det en betingelse for at få kompensation for de dræbte dyr, at man har forsøgt at sikre dem mod angrebene med ulve-sikrede hegn.
  • Man kan få tilskud til hegnsalarm, når hegnet er 1.000 meter eller længere.
  • Mindre husdyr omfattet af tilskudsordning for ulvesikrede hegn defineres som dyr, der som voksne almindeligvis her mindre end 120 cm høje målt over ryggen eller som stangmål for æsler, muldyr og små heste.
  • Der er ikke dokumenteret ulveangreb bag ulvesikrede hegn i Danmark.
  • DCE, Danmarks Nationale Miljøforskningscenter ved Aarhus Universitet, og Naturhistorisk Museum i Aarhus vurderer, at der er ni til ti voksne ulve i Danmark.

Kilde: Miljøstyrelsen

  • Kent Olsen