7. aug 2018

En fjerde danskfødt ulv er vandret til Tyskland

Den 1. juni kunne vi fortælle, at tre ud af de otte ulvehvalpe, som i foråret 2017 blev født af Ulfborg-parret syd for Holstebro, var vandret til Tyskland. Nu viser en ny DNA-analyse, at en fjerde hvalp også har taget turen sydpå. Der er tale om en hanulv, der er identificeret på baggrund af to forskellige DNA-spor fra spytprøver taget på byttedyr i Tyskland.

Halvdelen af de danskfødte ulvehvalpe fra 2017 er nu fundet i Tyskland via DNA-prøver. Den seneste er en hanulv med kodenavnet GW924m. Analyser foretaget på baggrund af DNA-spor fra nedlagte får afslører, at ulven har opholdt sig henholdsvis nord og nordvest for Hamborg den 8. juli og den 19. juli. Ulven har taget den lange vandring fra Ulfborg-koblets territorium i Danmark til Hamborg hen over foråret/sommeren i år. I lige linje over land svarer turen til en vandring på minimum 300 km fra det danske fødested til de tyske fundsteder. Inden hanulven blev fundet i Tyskland er den aktuelt kendt fra i alt syv DNA-fund indsamlet i Vestjylland i perioden 12. - 29. marts foruden et DNA-fund indsamlet den 19. april nordvest for Ribe, hvor den formentlig allerede var på vej sydover.

Ulven er Ulfborg-parrets fjerde hvalp, som er genfundet i Tyskland, hvor de tre tidligere hvalpe omhandler to hunulve og én hanulv. Det drejer sig om hunulven GW931f, der den 12. maj blev fundet død efter at være påkørt af en bil nordvest for Hamborg, mens yderligere én hun- og én hanulve, blev identificeret på baggrund af DNA-spor. Det var hanulven GW932m, der kendes fra to DNA-fund den 6. maj og 11. maj fra henholdsvis nord for Kielerkanalen, og tæt ved hvor GW931f blev påkørt nordvest for Hamborg, og hunulven GW930f, der var blevet blev fundet i en prøve fra den 13. maj i Ditmarsken. Efterfølgen har analyser af danske prøver vist, at GW932m er blevet identificeret på baggrund af DNA-spor fra et nedlagte får ved Rudbøl den 2. maj og igen den 19. juni og den 22. juni i Slesvig-Holsten. Det kan således konstateres, at GW932m i hvert fald den 1. maj om natten har opholdt lige nord for grænsen og frem til den 6. maj bevæget sig minimum 90 km mod syd ind i Tyskland.

Det er takket være et godt samarbejde med de tyske myndigheder og det centraleuropæiske ulvesamarbejde (CEwolf), som Aarhus Universitet og Naturhistorisk Museum Aarhus er en del af, at det er muligt at fastslå de fire ulves identitet og oprindelse ved at matche deres DNA-profiler med det centraleuropæiske ulveregister. Fundene af de danskfødte ulvehvalp i Tyskland viser, at det er nyttigt med internationalt samarbejde, når det gælder overvågning af dyr som ulve, der bevæger sig over store afstande.

Kontaktinformation

Forskningschef Kent Olsen, Naturhistorisk Museum Aarhus, kent@nathist.dk, mobil: 40 27 20 30.

Seniorforsker Peter Sunde, DCE-Aarhus Universitet, psu@bios.au.dk, mobil: 20 63 07 04.

  • Kent Olsen