1. dec 2021

Fortsat cirka 15 ulve i Danmark

Der var i efteråret fortsat omkring 15 ulve i Danmark.

Forskere vurderer, at der i 3. kvartal 2021 har befundet sig omkring elleve voksne ulve, samt et ungekuld på mindst fire hvalpe i Danmark.

Det viser et statusnotat fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet, som sammen med Naturhistorisk Museum står for overvågningen af ulve i Danmark.

Af de elleve voksne ulve, var de syv immigranter og fire danskfødte. De voksne ulve var fordelt på to par, fem stationære, enlige ulve, og to strejfdyr.

De to ulvepar holdt til i henholdsvis Ulfborg-reviret i Vestjylland (etableret i maj 2020) og i Hovborg-reviret i det sydlige Midtjylland (etableret i vinteren 2020/21). Hos ulveparret i Ulfborg-reviret er der i år ikke konstateret hvalpe, og der har i 3. kvartal været meget få sikre fund af ulv i reviret, hvilket kan betyde, at parret ikke længere er intakt. Hovborg-parret har et kuld på mindst fire hvalpe.

De fem stationære, enlige ulve holdt til i Råbjerg-reviret i Nordjylland (han indvandret fra Tyskland i 2017), Klosterhede-reviret i Vestjylland (han indvandret fra Tyskland i 2020, Skjern-reviret i Sydvestjylland (hun født i Ulfborgreviret i 2019), Oksbøl-reviret i Sydvestjylland (han født i Ulfborgreviret i 2019), og én i Lille Vildmose-reviret i Nordjylland (han indvandret fra Tyskland i 2021).

Som strejfulve regnes en hanulv (indvandret fra Tyskland i 2020), som indtil maj 2021 var stationær i Hovborg-reviret i det sydlige Midtjylland, men som ikke er observeret siden, samt en hanulv (indvandret fra Tyskland i 2021), som er fundet flere steder i Jylland (dræbte husdyr) i 3. kvartal.

Da strejfulve færdes over store afstande, kan det præcise antal i skrivende stund være enten højere eller lavere end dette estimat.

Geografisk fordeling af sikre og bekræftede (C1 og C2: Rød), sandsynlige (C3a: Orange) og mulige (C3b: Gul) fund af ulv i Danmark i perioden 1.  juli-30. september 2021. Stationære, enlige ulve er markeret i Råbjerg-reviret i Nordjylland, i Klosterhede-reviret i Vestjylland, i Skjern-reviret i Sydvestjylland, i Oksbøl-reviret i Sydvestjylland og i Lille Vildmose-reviret i Nordjylland. Ulvepar er markeret i henholdsvis Ulfborg-reviret i Vestjylland og Hovborg-reviret i det sydlige Midtjylland. (Figur fra ”Statusrapport fra den nationale overvågning af ulv (Canis lupus) i Danmark 3. kvartal 2021”).

Muligt nyt ulvepar i Skjern-reviret

Efter at statusopgørelsen blev færdiggjort, er der for nyligt registret et nyt, muligt ulverpar i Danmark. Det drejer sig om den ovennævnte danskfødte hunulv i Skjern-reviret i Sydvestjylland, som efter sporforløb og fotooptagelser at dømme, nu har fundet en mage.

Forskerne arbejder nu på at identificere den nye hanulv ud fra en række spytprøver taget ved bidmærker på nedlagt hjortevildt og afføringsprøver samlet i reviret igennem efteråret. Det er frivillige fra den nationale ulveovervågning, der har eftersøgt og indsamlet DNA-spor på vejene i området og ledt efter sporforløb.

Hvis analyserne bekræfter, at der er tale om et nyt ulvepar, vurderer forskerne, at der er gode muligheder for, de bliver forældre i løbet af foråret 2022.

Frivillige hjælper med at overvåge ulve

Fundene er resultatet af den aktive monitering med brug af vildtkameraer, registrering af sporforløb, eftersøgning efter DNA-spor i form af hår, ekskrementer, urin, blodspor og spytprøver fra nyligt nedlagt bytte i kombination med den passive monitering med registrering af oplysninger fra offentligheden og netværket af frivillige privatpersoner.

En række frivillige samler prøver, som de finder i naturen og sender til Naturhistorisk Museum. På Aarhus Universitet leder forskere efter DNA-spor i prøverne. DNA-spor findes typisk i væv, hår, ekskrementer, urin eller blodspor fra ulv.

Man kan se optagelser af årets ulvehvalpe på www.ulveatlas.dk, hvor man også kan melde observationer af ulv og blive klogere på ulvenes tilstedeværelse i Danmark.

Læs mere om ulvenes udbredelse i notatet ”Statusrapport fra den nationale overvågning af ulv (Canis lupus) i Danmark - 3. kvartal 2021

For yderligere oplysninger, kontakt venligst:

Videnskabelig chef ved Naturhistorisk Museum Aarhus Kent Olsen, kent@nathist.dk /+45 40 27 20 30

Professor ved Institut for Ecoscience, Aarhus Universitet Peter Sunde, psu@ecos.au.dk / +45 20 63 07 04.

  • Kent Olsen