22. dec 2023

Tredive danske ulve i første kvartal 2023

Der var omkring 30 ulve i Danmark i 1. kvartal af 2023.

I 1. kvartal 2023 befandt der sig i Danmark sig omkring ti immigranter og 20 danskfødte ulve i Danmark.

Det viser et statusnotat fra Naturhistorisk Museum Aarhus og DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet, der sammen står for overvågningen af ulve i Danmark.

Sytten af de 30 ulve var voksne født før 2022, og 13 var hvalpe født i 2022. De 30 ulve var fordelt på fem par eller kobler (heraf to med unger), syv stationære enlige, og tre strejfdyr (Fig. 1).

Figur 1. Geografisk fordeling af sikre og bekræftede (C1 og C2: Rød), sandsynlige (C3a: Orange) og mulige (C3b: Gul) fund af ulv i Danmark i perioden 1. januar-31. marts 2023. Sorte cirkler markerer områder med stationære ulve. (Figur fra ”Statusrapport fra den nationale overvågning af ulv (Canis lupus) i Danmark 1. kvartal 2023”).

Antallet af fund stiger årligt

Siden begyndelsen af den nationale ulveovervågning, har der hvert år været en tilvækst i antallet af fund (Fig. 2). Alene i 1. kvartal 2023 blev der registreret 1.718 fund af ulv eller formodet ulv. Stigningen i fund skyldes en kombination af flere ulve, en øget overvågningsindsat af ynglende par og kobler, samt forbedrede tekniske metoder (især kvalitet af vildtkameraer) som fører til at en større andel fund kan erklæres som sikre (C1) fremfor sandsynlige (C3a) eller mulige (C3b).

 

 

Figur 2. Antallet af sikre (C1), bekræftede (C2), sandsynlige (C3a) og mulige (C3b) fund af ulv i Danmark i perioden 2017-2023 (til og med 1. kvartal 2023).

Døde, forsvundne og udvandrede ulve

I Danmark er der til dato registreret 52 forskellige ulve med kendt genotype: 24 er indvandret fra Tyskland og 28 er danskfødte. Det er ulvenes genetiske profiler, som muliggør en kortlægning af deres familiære tilhørsforhold i den centraleuropæiske lavlandsbestand. Det er ligeledes den genetiske profil, der gør det muligt at følge de voksnes individers vandringer mellem Tyskland og Danmark og tilsvarende følge flere af de danskfødte ulves vandring fra deres fødested til Tyskland. Hvis en ulv forlader Danmark, kan registrerede fund syd for grænsen fortsat følges i det Centraleuropæiske ulveregister.

I skrivende stund (december 2023) er tre af de 52 ulve med kendt genotype dokumenteret døde i Danmark (én død af sygdom, én skudt ulovligt og én dræbt af bil), seks er udvandret til Tyskland (tre af disse blev siden dræbt af bil), og 15 har været borte i mere end ét år efter sidst at være registreret i Danmark. Disse regnes som forsvundne, dvs. døde uden kendt årsag.

Frivillige hjælper med at overvåge ulve

Fundene er fortrinsvis resultatet af den aktive overvågning med brug af vildtkameraer, registrering af sporforløb, eftersøgning efter DNA-spor i form af hår, ekskrementer, urin, blodspor og spytprøver fra nyligt nedlagt bytte i kombination med den passive overvågning med registrering af oplysninger fra offentligheden og netværket af frivillige privatpersoner.

En række frivillige samler prøver, som de finder i naturen og sender til Naturhistorisk Museum. På Aarhus Universitet leder forskere efter DNA-spor i prøverne. DNA-spor findes typisk i væv, hår, ekskrementer, urin eller blodspor fra ulv.

Læs mere om ulvenes udbredelse i notatet ”Statusrapport fra den nationale overvågning af ulv (Canis lupus) i Danmark 1. kvartal 2023” (link)

For yderligere oplysninger, kontakt venligst:

Videnskabelig chef ved Naturhistorisk Museum Aarhus Kent Olsen, kent@nathist.dk /+45 40 27 20 30.

Professor ved Institut for Ecoscience, Aarhus Universitet Peter Sunde, psu@ecos.au.dk / +45 20 63 07 04.

  • Kent Olsen