Fakta om ulve

Ulv i Danmark

Ulve blev udryddet i stort set hele den vestlige del af Europa i løbet af 1700- og 1800-tallet. Ulvene overlevede kun i mindre isolerede bestande i det østlige Europa, Italien og på den Iberiske halvø. I Danmark blev den sidste ulv skudt i 1813 ved Skive. Ulve har levet i hele det europæiske kontinent, og i dag er den europæiske ulv ved egen drift genindvandret til en lang række europæiske lande, bl.a. Spanien, Italien, Frankrig, Polen, Tyskland, Finland og Sverige. Nu er ulven også vendt tilbage til Danmark. I oktober 2012 blev den første bekræftede observation af ulv konstateret i Nationalpark Thy, og i november 2012 blev formentlig samme individ fundet død i nationalparken. Siden har der været mange observationer af ulv, som enten er bekræftet ved DNA-undersøgelser af dræbte husdyr, ekskrementer og dræbt vildt, eller som er dokumenteret med billeder.

De danske ulve tilhører den centraleuropæiske ulvebestand og er alle indvandret til Danmark fra lande syd for grænsen – primært fra Tyskland. Det bekræftes af de indsamlede DNA-spor, der er blevet sammenholdt med et meget omfattende tysk DNA-register over netop den centraleuropæiske ulvebestand.

 

Faglige notater fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Statusrapport fra den nationale overvågning af ulv (Canis lupus) i Danmark - 2. kvartal 2021

Statusrapport fra den nationale overvågning af ulv (Canis lupus) i Danmark - 1. kvartal 2021

Statusrapport fra den nationale overvågning af ulv (Canis lupus) i Danmark - 4. kvartal 2020

Statusrapport fra den nationale overvågning af ulv (Canis lupus) i Danmark - 3. kvartal 2020

Statusrapport fra den nationale overvågning af ulv (Canis lupus) i Danmark - 2. kvartal 2020

Statusrapport fra den nationale overvågning af ulv (Canis lupus) i Danmark - 1. kvartal 2020

Statusrapport fra den nationale overvågning af ulv (Canis lupus) i Danmark - 4. kvartal 2019

Statusrapport fra den nationale overvågning af ulv (Canis lupus) i Danmark - 3. kvartal 2019

Statusrapport fra den nationale overvågning af ulv (Canis lupus) i Danmark - 2. kvartal 2019

Statusrapport fra den nationale overvågning af ulv (Canis lupus) i Danmark - 1. kvartal 2019

Statusrapport fra den nationale overvågning af ulv (Canis lupus) i Danmark - 4. kvartal 2018

Statusrapport fra den nationale overvågning af ulv (Canis lupus) i Danmark - 3. kvartal 2018

Statusrapport fra den nationale overvågning af ulv (Canis lupus) i Danmark - 2. kvartal 2018

Statusrapport fra den nationale overvågning af ulv (Canis lupus) i Danmark - 1. kvartal 2018

Statusrapport fra den nationale overvågning af ulv (Canis lupus) i Danmark - 4. kvartal 2017

Tiltag mod ulovlig efterstræbelse af ulv

Erfaringer med fangstforsøg af ulv i perioden 2019-2020

Ulves sårbarhed over for forstyrrelser i yngletiden - med særlig reference til organisering af større arrangementer i naturen

Genetiske analysemetoder i den nationale overvågning af ulv (Canis lupus) i Danmark

Forekomst af ulv i Midtjylland, 1. januar – 22. august 2019

DNA-analyser fra ulvene GW923f, GW675f og GW491m samt supplerende artsbestemmelse af GW923f

DNA-analyser og beskrivelse af den Centraleuropæiske ulvebestand, herunder identifikation af ulve og ulvehybrider

Ulve (Canis lupus) i Danmark 2012-2017: Oversigt og analyse af tilgængelig bestandsinformation

Individuelle ulve (Canis lupus) dokumenteret i Danmark november 2012-juni 2017 vha. DNA-markører

Tilstedeværelse af ulv og eventuelle uhensigtsmæssige effekter på husdyr

Metodiske tilgange til at undersøge mulige stress-effekter af ulv på husdyr

Forventet synlighed og adfærd af ynglende ulve i Danmark

Ulves naturlige skyhed i områder med høj befolkningstæthed

Vilde ulves farlighed over for mennesker

Ulve i Danmark – hvad kan vi forvente?

 

Viden om forvaltning af ulv

The revival of wolves and other large predators and its impact on farmers and their livelihood in rural regions of Europe

Forvaltningsplan for ulv i Danmark (PDF)

Overvågning af ulv med fotofælder (PDF)

Wikiwolves

 

Herunder kan du læse meget mere om ulvens comeback generelt

Population establishment of wolves in Denmark 2012-2018 (PDF)

At leve med ulv - informationshæfte fra Norsk institutt for naturforskning (NINA) (PDF)

The fear of wolves: A review of wolf attacks on humans (NINA rapport) (PDF)

Wolf attacks on humans: an update for 2002-2020 (NINA rapport) (PDF) 

Wildlife Comeback in Europe: The Recovery of Selected Mammal and Bird Species (PDF)

Status, management and distribution of large carnivores – bear, lynx, wolf & wolverine – in Europe 2013 - Part 1 (PDF)

Status, management and distribution of large carnivores – bear, lynx, wolf & wolverine – in Europe 2013 - Part 2 (PDF)

Dokumentations- und Beratungsstelle des Bundes zum Thema Wolf

Statens Naturhistoriske Museums ulvehjemmeside

 

Specialeprojekter om ulv

Habitatvalg og døgnaktivitet hos ræve i et dansk ulverevir (PDF)

Hjortevildts respons på tilstedeværelsen af ulve i et dansk ulverevir (PDF)

Rådyrs adfærdsmæssige respons på simulerede tilstedeværelse af ulv og los (PDF)

Sign survey, camera trapping, scent detection dog – Evaluation of different methods to investigate wolf presence (PDF)

 

Kunne du tænke dig at vide mere om ulven?

Så anbefales tidsskriftet Natur og Museum om ulve, der kan købes i Naturhistorisk Museums webshop.