Øvrig viden om ulv

Ulv i Danmark

Ulve blev udryddet i stort set hele den vestlige del af Europa i løbet af 1700- og 1800-tallet. Ulvene overlevede kun i mindre isolerede bestande i det østlige Europa, Italien og på den Iberiske halvø. I Danmark blev den sidste ulv skudt i 1813 ved Skive. Ulve har levet i hele det europæiske kontinent, og i dag er den europæiske ulv ved egen drift genindvandret til en lang række europæiske lande, bl.a. Spanien, Italien, Frankrig, Polen, Tyskland, Finland og Sverige. Nu er ulven også vendt tilbage til Danmark. I oktober 2012 blev den første bekræftede observation af ulv konstateret i Nationalpark Thy, og i november 2012 blev formentlig samme individ fundet død i nationalparken. Siden har der været mange observationer af ulv, som enten er bekræftet ved DNA-undersøgelser af dræbte husdyr, ekskrementer og dræbt vildt, eller som er dokumenteret med billeder.

De danske ulve tilhører den centraleuropæiske ulvebestand og er alle indvandret til Danmark fra lande syd for grænsen – primært fra Tyskland. Det bekræftes af de indsamlede DNA-spor, der er blevet sammenholdt med et meget omfattende tysk DNA-register over netop den centraleuropæiske ulvebestand.

 

Viden om forvaltning af ulv

The revival of wolves and other large predators and its impact on farmers and their livelihood in rural regions of Europe

The situation of the wolf (canis lupus) in the European union – An in-depth analysis (PDF)

Forvaltningsplan for ulv i Danmark (PDF)

Overvågning af ulv med fotofælder (PDF)

Wikiwolves

 

Herunder kan du læse meget mere om ulvens comeback generelt

The fear of wolves: A review of wolf attacks on humans (NINA rapport) (PDF)

Wolf attacks on humans: an update for 2002-2020 (NINA rapport) (PDF) 

Wildlife Comeback in Europe: The Recovery of Selected Mammal and Bird Species (PDF)

Distribution of large carnivores in Europe 2012 - 2016

 

Status, management and distribution of large carnivores – bear, lynx, wolf & wolverine – in Europe 2013 - Part 1 (PDF)

Status, management and distribution of large carnivores – bear, lynx, wolf & wolverine – in Europe 2013 - Part 2 (PDF)

Dokumentations- und Beratungsstelle des Bundes zum Thema Wolf

Statens Naturhistoriske Museums ulvehjemmeside

 

Kunne du tænke dig at vide mere om ulven?

Så anbefales tidsskriftet Natur og Museum om ulve, der kan købes i Naturhistorisk Museums webshop.